Piątek 14 Sierpnia 2020
Imieniny: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz

   

Aktualności i ogłoszenia

Menu
Strona główna
Aktualności i ogłoszenia
Podmokle Małe
Zespół dziś
Historia szkoły
Nasz patron
Izba Pamięci
Organy zespołu
Prawo i dokumenty zespołu
Szkoła partnerska
Zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań
Szkolne wiadomości
Dotacje na projekty rozwojowe
75-lecie szkoły
Galeria 2003/04
Publikacje uczniów
Przyjaciele szkoły
Tak o nas piszą !!!
Przydatne linki
Podmoklański Instytut Naukowy
Kontakt
Stowarzyszenie Przyjaźni Podmoklom
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Z Małej Szkoły w Wielki Świat
Szkoła w ruchu
Szkoła współpracy
Ważne dokumenty, rekrutacja

Przedszkole 
Rekrutacja 
Prawa dziecka

Szkoła w ruchu

Szkoła współpracy

Podmoklański Instytut Naukowy

plakat 120.jpg - 12.95 KB

Galeria 2004/05/06/07

Szkoła partnerska


im. Rosy Luxemburg
w Neuruppin

Dotacje na projekty

msws_m.jpg - 3.00 KB
.
 
logoprow.jpg - 4,92 KB
 
Recykling


Konkurs Grantowy

Galeria


Kalendarz
Sierpień 2020
P W Ś C P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Pogoda
Dane niedostepne

 

 

 


    - Strona główna arrow Program Operacyjny Kapitał Ludzki arrow 9.1.2. Rozwiń skrzydła- zajęcia pozalekcyjne...

Rozwiń skrzydła- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ZE w Podmoklach Małych PDF Drukuj Email

Projekt „Rozwiń skrzydła –zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych” jest odpowiedzią na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w marcu 2010 roku. Wyniki zostały ogłoszone we wrześniu 2010 roku. Nasz projekt uzyskał notę 109 pkt i otrzymał dofinansowanie na kwotę ponad 117 000 zł. Projekt trwa od listopada 2010 roku do listopada 2011 roku.

W projekcie weźmie udział 72 uczniów Szkoły Podstawowej w Podmoklach Małych, co stanowi 100% uczniów/c (34 dz, 38 ch). Są to dzieci w wieku 7-13 lat, pochodzą ze środowiska wiejskiego (3 wsie) i mają utrudniony dostęp do zajęć pozalekcyjnych,(50% uczniów dojeżdża do szkoły) . Wybór grupy docelowej i zakres wsparcia poprzedzono 2 spotkaniami z rodzicami, na których przeprowadzono badanie ankietowe. Wykazało ono wyraźnie konieczność prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki, jęz. niemieckiego oraz terapię logopedyczną połączoną z Zaj. integracyjnymi z uczniami niepełnosprawnymi.
Zaproponowane przez nas zajęcia matematyczne mają zachęcić, a w przyszłości wspomóc dziewczęta w edukacji technicznej i studiowania kierunków ścisłych, co w dorosłym życiu pomoże im znaleźć pracę.

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie poziomu kształcenia 72 uczniów Szkoły w Podmoklach Małych w okresie 1.11.2010- 30.11.2011 r.
Cele szczegółowe:

  1. Podniesienie wiedzy (72 uczniów/c) uczniów/c z matematyki i języka niemieckiego.
  2. Wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów (72 uczniów/c) z wadami wymowy przez objęcie różnymi formami terapii logopedycznej.
  3. Integracja z niepełnosprawnymi, przez udział we wspólnych zajęciach, nauka tolerancji, współdziałania, podnoszenie sprawności fizycznej uczniów niepełnosprawnych.
  4. Podnoszenie jakości i efektywności edukacji uczniów/c z terenów wiejskich.
    Działania w ramach projektu:

1. Klub Pitagorasa– zajęcia pozalekcyjne dla uczniów/c doskonalące i rozwijające umiejętności matematyczne.

Etap I– Pitagorasek, zaj. wyrównujące braki edukacyjne w zakresie nauk matematycznych, prowadzone metodą pracy warsztatowej, doświadczeń, zabawy, kart pracy dla uczniów klas I-IV.

Etap II– Pitagoras, zaj. wyrównawcze dla uczniów/c kl. V,VI
będzie to nauka matematyki inaczej poprzez plansze i gry matematyczne,

Etap III– Lilavati – zaj. dla uczniów zdolnych  klasa V– VI
rozwijające myślenie syntetyczne i analityczne przygotowujące uczniów do konkursów , olimpiad. Metoda lilavati to zbiór najciekawszych anegdot, gier, zabaw, sztuk i figlów matematycznych. Jest urozmaiceniem arytmetyki, algebry czy geometrii; dlatego, iż wszystkie gry i zabawy, oprócz innych zalet, mają tę bardzo ważną cechę dodatnią, że można je nader łatwo samemu sobie sprokurować używając najprostszych jedynie narzędzi oraz materiałów niekosztownych i nietrudnych do zdobycia, jak tektura, papier kolorowy, deszczułka albo drut. Są bardzo ciekawe.

Etap IV– Szach–Mat– zaj. szachowe rozwijające myślenie logiczno- matematyczne, doświadczenia z poprzednich projektów wykazały że szachy to wspaniała gra, która sprzyja wszechstronnemu rozwojowi-szachiści są dobrymi matematykami. Uczniowie/ce będą brali udział w szkolnych, gminnych, międzynarodowych zawodach w trakcie prowadzonych wymian uczniów ze szkoła partnerską w Niemczech turniejach szachowych.

Etap V– „ Wycieczka Podmoklańscy żacy”– do Zielonej Góry. Uczniowie metodą projektu przygotują wycieczkę (koszty, logistyka) celem wycieczki jest zainteresowanie uczniów/c naukami matematycznymi poprzez zwiedzanie Uniwersytetu Zielonogórskiego, wydziału matematyki, spotkanie z pracownikiem naukowym– wykład i doświadczenia matematyczne dla uczniów, integracyjne spotkanie z studentami matematyki. W trakcie wycieczki uczniowie/ce zwiedzą również Palmiarnię i Stare Miasto.

Etap VI– Wycieczka do Ochli– dla  uczniów/c  kl. I–III, zwiedzanie muzeum, zapoznanie się z dawnymi metodami nauki, nauk ścisłych w scenerii dawnej izby lekcyjnej.

2. Słuchasz, rozumiesz, mówisz– zajęcia z języka niemieckiego.
Etap I- zajęcia z języka niemieckiego dla uczniów/c.) kl. II i V–VI (2 grupy). Zaj. prowadzone będą metodą bezpośrednią w formie sterowanej konwersacji oraz innych ciekawych metod dzięki czemu uczniowie szybko przełamią opory mówienia., zaj. uatrakcyjnią  SCRABLE i gry dyd. w jęz. niemieckim. Zajęcia mają na celu poprawienie znajomości jęz. niemieckiego co wpłynie na lepszą komunikację uczniów podczas wymiany młodzieży z Niemiec.

Etap II– Potyczki z jęz. niemieckim konkurs jęz. dla uczniów/c
Konkurs odbędzie się pod koniec trwania projektu.

Etap III– warsztaty teatralne– przygotowanie spektaklu teatralnego w jęz. niemieckim (bajka) która będzie wystawiona na zakończenie projektu

Etap IV– Wycieczka do Drezna 2 dniowa– dla 22 uczniów/c kl. IV–VI
Wycieczka będzie zorganizowana przez Biuro Podróży w kraju, które zabezpieczy przejazd, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie i pilota. Podczas wycieczki uczniowie/ce spotkają się ze swoimi kolegami z partnerskiej szkoły z Neuruppin, gdzie będą doskonalić swoje umiejętności językowe, oraz zwiedzą Drezno– kompleks pałacowy Zwinger, katedrę, elektorski skarbiec oraz w Miśni; Manufakturę Miśnieńską połączoną z pokazem produkcji porcelany. Drugiego dnia zwiedzą Saksońską Szwajcarię- pozostałości skalnego zamku elektorów saskich, punkt widokowy na Dolinę Łaby i wiele innych atrakcji.

3. Wakacje z książką
Etap I- Wakacje z książką– półkolonie dla 10 uczniów/c z trudnościami logopedycznymi kl. I–III, oraz 3  uczniami/c niepełnosprawnymi. Zajęcia odbędą się w pierwszych trzech tygodniach lipca- wakacji letnich, będą miały na celu wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów z wadami wymowy, poprzez usprawnienia poziomów różnych partii głosek w formie zabawy.

Etap II– Stworzenie Makiety Logopedycznej – Zabawy plastyczne z głoską.
Etap III– Warsztaty integracyjne w rezerwacie przyrodniczym Laski w ostatni dzień zajęć, Dziecko + Rodzice + Terapeuci, zaprezentowanie efektów pracy, zachęcenie do dalszej poprzez zabawy logopedyczne
 
Etap IV– Mały Pływak– zajęcia integracyjne dla uczniów zdrowych i niepełnosprawnych., wyjazdy integracyjne na basen.

W ramach projektu zostanie wyposażona sala do zajęć projektowych . Współczesna sala lekcyjna jest miejscem gdzie techniki audiowizualne zagościły już na dobre. Dotychczasowa kreda i tablica przestały być dominującym elementem w klasie.
Fakt pojawienia się materiałów dydaktycznych w formie cyfrowej ich dostępność w różnorodnej formie i łatwość wykorzystania, spowodował potrzebę wykorzystania nowych środków prezentacji.
Zostanie zakupiona tablica interaktywna , która działa jak dotykowy ekran, na którym można wyświetlać dowolną zawartość komputera, dokonywać notatek, pracować jak na zwykłej tablicy a następnie zapisać i wydrukować zawartość ekranu, notatek, obrazów itd.
Interaktywne tablice szybko stały się nieodzownym narzędziem podczas szkoleń, w nauczaniu, przy prezentacjach oraz podczas spotkań. Tablice interaktywne zaspokajają wymagania związane zarówno z wizualnym jak i kinestetycznym wariantem procesu uczenia się. Zakupimy również nowe krzesła, kserokopiarkę, wiele pomocy dydaktycznych oraz materiały szkoleniowe dla uczniów.
Są to niezbędne zakupy, które pomogą w przeprowadzeniu zajęć z uczniami na odpowiednim poziomie.
Zakupione pomoce uatrakcyjnią zajęcia prowadzone z uczniami.
Jednymi z najciekawszych działań projektu są wycieczki, podczas których uczniowie mają możliwość wyjazdu ze swojej wioski i poznania ciekawych zjawisk, spotkania z interesującymi ludźmi.
Osiągnięte przez nas rezultaty twarde– realizacja. zaj. pozalekcyjnych oraz miękkie w znacznym stopniu przyczynią się do realizacji celów projektu, przede wszystkim podniosą wiedzę uczniów poprzez realizację innowacyjnych metod nauczania. Uczniowie/c po tak bogatej gamie zajęć pozalekcyjnych rozwiną swoje zainteresowania, zwiększą motywację do nauki oraz chęć do dalszego kształcenia.
Wartością dodaną projektu będzie: promocja szkoły w środowisku lokalnym, praca z zastosowaniem metod aktywizujących przez nauczycieli na zajęciach szkolnych.
ZE w Podmoklach Małych w okresie ostatnich trzech lat zrealizował wiele projektów ze środków unijnych jak i krajowych. W ostatnim okresie zrealizowano 26 projektów. W projektach brali udział nasi uczniowie/ce oraz mieszkańcy wiosek naszej Gminy. celem projektów było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz mieszkańców wioski. Zostały osiągnięte zakładane przez nas rezultaty i cele.