precio cialis generico Szkoa Podstawowa w Podmoklach Maych Szkoa Podstawowa w Podmoklach Maych - 75-lecie szkoy

Pitek 5 Marca 2021
Imieniny: Adrian, Fryderyk, Oliwia

   

Aktualnoci i ogoszenia

Menu
Strona gwna
Aktualnoci i ogoszenia
Podmokle Mae
Zesp dzi
Historia szkoy
Nasz patron
Izba Pamici
Organy zespou
Prawo i dokumenty zespou
Szkoa partnerska
Zajcia pozalekcyjne i koa zainteresowa
Szkolne wiadomoci
Dotacje na projekty rozwojowe
75-lecie szkoy
Galeria 2003/04
Publikacje uczniw
Przyjaciele szkoy
Tak o nas pisz !!!
Przydatne linki
Podmoklaski Instytut Naukowy
Kontakt
Stowarzyszenie Przyjani Podmoklom
Program Operacyjny Kapita Ludzki
Program Rozwoju Obszarw Wiejskich
Z Maej Szkoy w Wielki wiat
Szkoa w ruchu
Szkoa wsppracy
Wane dokumenty, rekrutacja

Przedszkole 
Rekrutacja 
Prawa dziecka

Szkoa w ruchu

Szkoa wsppracy

Podmoklaski Instytut Naukowy

plakat 120.jpg - 12.95 KB

Galeria 2004/05/06/07

Szkoa partnerska


im. Rosy Luxemburg
w Neuruppin

Dotacje na projekty

msws_m.jpg - 3.00 KB
.
 
logoprow.jpg - 4,92 KB
 
Recykling


Konkurs Grantowy

Galeria


Kalendarz
Marzec 2021
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Pogoda
Dane niedostepne

 

 

 


    - Strona gwna arrow 75-lecie szkoy

75-lecie szkoy PDF Drukuj Email

Image

W Szkole Podstawowej w Podmoklach Maych od roku trway przygotowania do obchodw jubileuszu 75-lecia powstania Szkoy Polskiej, uroczystego nadania imienia i sztandaru szkole. Po wysuniciu trzech kandydatw na patrona odbyy si spotkania z rodzicami, pierwszymi uczniami tej szkoy z 1929 roku, a nastpnie z Radami Soeckimi. Wszyscy jednogonie orzekli, e najlepsz kandydatur na patrona szkoy jest Franciszek Sarnowski. Dnia 5 kwietnia 2004 roku Rada Miejska w Babimocie podja uchwa Nr XII/72/04 w sprawie nadania imienia Franciszka Sarnowskiego Szkole Podstawowej w Podmoklach Maych. Po dugich staraniach udao nam si nawiza kontakt z najblisz yjc rodzin naszego patrona: synem Lechem Sarnowskim i crk Ann Szczepaniak. W trakcie przygotowa do nadania imienia Pan Sarnowski zaszczyci nas swoj obecnoci i przywiz wiele pamitek po rodzicach. Wszystkie pamitki znajduj si w Izbie Pamici. Aby uczci posta bohaterskiego nauczyciela zamwilimy tablic wykonan z piaskowca z popiersiem Franciszka Sarnowskiego. Paskorzeb wykona artysta rzebiarz Zbigniew Kulus. Tablica zostaa ufundowana przez sympatykw i przyjaci szkoy. Wydalimy rwnie okolicznociowe kartki pocztowe z wizerunkiem patrona i szkoy oraz okolicznociowy folder. Przygotowano rwnie wiele okolicznociowych wystaw: kart pocztowych zbieranych przez naszego patrona, wystaw filatelistyczn przygotowan przez Pana Janusza Baszyskiego. Wystaw "Nasz Patron" z pamitkami ofiarowanymi przez Pana Lecha Sarnowskiego przygotoway Panie Gabriela wierkowska i Boena Mruk.
Po dugich przygotowaniach nadszed dzie 19 czerwca 2004 roku, ktry by uwieczenie dugiego okresu przygotowa. Uroczystoci rozpoczy si Msz wit na ktrej zosta powicony sztandar szkoy.

Image

Msz odprawili: Ksidz Proboszcz dr Edward Napieraa i Ksidz Dziekan Mirosaw Maciejewski, ktry wygosi pikne kazanie. Opraw uroczystoci kocielnej przygotowaa nasza katechetka Pani Ewa Heyduk. We mszy udzia wzili: rodzina patrona, zaproszeni gocie, pierwsi uczniowie, rodzice uczniw, absolwenci, poczty sztandarowe oraz kompania honorowa Wojska Polskiego. Po mszy nastpi przemarsz z Orkiestr Dt Ochotniczej Stray Poarnej w Babimocie na powstajce przy szkole boisko wielofunkcyjne. Pochd prowadzili nasi uczniowie, ktrzy nieli tablic wykonan przez Pana Tomasza Poskiego.

Image

Image

Gwne uroczystoci przy szkole rozpoczy si odegraniem Hymnu Pastwowego. Swoj obecnoci zaszczycio nas wielu znamienitych goci: Pose Andrzej Brachmaski Wiceminister Spraw Wewntrznych i Administracji, Senator RP. Zbyszko Piwoski, Marszaek Wojewdztwa Lubuskiego Andrzej Bocheski, Lubuski Kurator Owiaty Maciej Szykua, Burmistrz Babimostu Bernard Radny, Zastpca Burmistrza Zbigniew Woziski, Sekretarz Gminy Krzysztof Makarowicz, Przewodniczcy Rady Miejskiej Krzysztof Maycha, Ksidz Dziekan Mirosaw Maciejewski, Ksidz Proboszcz dr Edward Napieraa, Przedstawiciele ZNP Andrzej Kowalski i Maria Piasecka, Dowdca Jednostki Wojskowej w Babimocie ppk Andrzej Wdarczak, Dyrektorzy zaprzyjanionych Szk Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Babimocie. Na uroczystoci licznie przybya rodzina Franciszka Sarnowskiego - naszego Patrona: syn Lech Sarnowski, crka Anna Szczepaniak, wnukowie oraz Magorzata Koska i Krzysztof Gocinny. Przybyli rwnie czonkowie rodziny ze Skajbot - rodzinnej miejscowoci Patrona.

Image

Image

Image

Honorowe miejsce na placu zajli pierwsi uczniowie oraz absolwenci, ktrzy uczszczali do szkoy przed 1939 rokiem. Zostali rwnie zaproszeni wszyscy absolwenci, dyrektorzy i nauczyciele.

Wszystkich zebranych powitaa Pani Dyrektor Elbieta Ryczek, ktra przedstawia sylwetk Franciszka Sarnowskiego.

Image Image

Uchwa Rady Miejskiej o nadaniu szkole imienia Franciszka Sarnowskiego odczyta Przewodniczcy Rady Miejskiej Pan Krzysztof Maycha.
Kolejnym punktem uroczystoci byo przekazanie sztandaru. Sztandar zosta ufundowany przez ludno oraz przyjaci szkoy. Na sztandarze, w tarczy szkolnej znajduj si zote klucze jako symbol naszej gminy, rodo jako symbol walki o polsko oraz kaganek owiaty- symbol szkolnictwa. Z drugiej strony na tle barw narodowych przepikny orze oraz sowa Adama Mickiewicza: "Ojczyzna, Nauka, Cnota, Bdziem wzorem innym, sobie samym chlub". Sztandar zaprojektowa Pan Grzegorz Ryczek, wyhaftowany zosta haftem rcznym, wypukym w Pracowni Haftu Artystycznego pani Magorzaty Grzelak w Poznaniu.

Najhojniejszymi ofiarodawcami, ktrzy przybili pamitkowe gwodzie s:
W imieniu Rady Soeckiej i mieszkacw Podmokli Maych Pani Sotys Boena Frcek,
W imieniu Rady Soeckiej i mieszkacw Podmokli Wielkich Pan Sotys Tomasz Cichy,
W imieniu Rady Soeckiej i mieszkacw Lasek Pan Sotys Wiesaw led,
Pani Eleonora Rybarczyk Prezes Banku Spdzielczego w Siedlcu ,
Pan Gabriel Konopnicki Absolwent naszej szkoy.

Image

Po uroczystociach wysokie kwoty pienine przekazali rwnie Pastwo Renata i ucjan Grlowie oraz Pani Elbieta Waberska. Swoje gwodzie przybij do sztandaru w trakcie obchodw Dnia Patrona w naszej szkole.

Ofiarodawcami byli rwnie:
Rada Rodzicw,
Koo Gospody Wiejskich z Podmokli Wielkich,
Koo Gospody Wiejskich z Podmokli Maych,
Ochotnicza Stra Poarn z Podmokli Maych,
Pan Marek Koodziejski z firmy TON COLOR,
Pan Wiesaw led,
Pan Jan Baejewski,
Pan Marcin Janeczk,
Pan Sylwester Boch,
Pan Bernard Radny,
Pan Franciszek Frcek,
Pan Jan Sita,
Pan Grzegorz Ryczek,

Sztandar przekazaa Rada rodzicw w osobach Pani Barbara Jamrozy, Pani Lidia Wojtek i Pan Krzysztof Tysz, Dyrektor Szkoy, ktra przekazaa sztandar pocztowi sztandarowemu uczniw w skadzie: Sylwia Woek Anna led i Krzysztof Weimann.

Image

Image

Image

Nastpnie przy Marszu Generalskim odbya si prezentacja sztandaru.

Image

Image

Uczniowie mieli okazj pierwszy raz lubowa na sztandar swojej szkoy.

Image

Po lubowaniu uczennica Monika Szymaska przedstawia histori szkoy.

Z okazji 75-lecia szkoy Pan Burmistrz Bernard Radny uhonorowa Medalem z Herbem Miasta i Gminy Babimost pierwszych uczniw z roku 1929, z Podmokli Maych i Wielkich. Medalami zostali wyrnieni: Dura Irena, Radna Maria, Konopnicki Jzef, Konopnicki Alfons, Woek Felicja, Trocholepszy Piotr, Utrata Marianna, Piwecka Stanisawa, Grunder Gertruda, Bejma Zofia, Heppel Helena, Heuser Wiktoria, Woek Benigna, Winiarz Jzefa, Szymaski Jan, Rychy Franciszek.

Image

Pozostali uczniowie, ktrzy uczszczali do Szkoy Polskiej w latach 1929 - 39 zostali wyrnieni listami gratulacyjnymi w sali Wiejskiej. 
Po wrczeniu odznacze gos zabrali: Senator RP. Zbyszko Piwoski, Pose Andrzej Brachmaski Wiceminister Spraw Wewntrznych i Administracji, Lubuski Kurator Owiaty Maciej Szykua, przedstawiciel ZNP Andrzej Kowalski oraz Burmistrz Bernard Radny.

Image Image

Po oficjalnych przemwieniach gos zabra Lech Sarnowski, ktry w swoim wzruszajcym przemwieniu podzikowa za wybranie jego ojca na patrona szkoy. Podzikowa rwnie swojej opiekunce z dziecistwa Pani Jzefie Winiarz oraz wrczy nagrod uczennicy Weronice Tysz za zajcie pierwszego miejsca w konkursie wiedzy o patronie. Pani Magorzata Koska crka Zofii Sarnowskiej - Gocinnej przekazaa szkole pikny aparat cyfrowy i list gratulacyjny.

Image

Nastpnym punktem uroczystoci by apel polegych z salw honorow i odsonicie tablicy patrona w holu szkoy. Odsonicia dokona po wysuchaniu Hejnau Babimostu Lech Sarnowski.

Image

Image

By to dla wszystkich bardzo wzruszajcy moment. Po odsoniciu zagraa Kapela Kotkowiakw i wszyscy zebrani gocie udali si do Izby Pamici, a nastpnie zwiedzali szko i okolicznociowe wystawy.

Image

W tym czasie na dziedzicu szkolnym rozpocz si festyn poczony ze zjazdem absolwentw. Festyn prowadzi Pan Marek Kuc, a nad organizacj czuwali Pani Maria Biaas i Pan Robert Wojciechowski.
Zaproszeni gocie udali si do Sali Wiejskiej na obiad przygotowany przez Koo Gospody Wiejskich pod kierownictwem Pani Marii Wonej.

Po obiedzie przy kawie zebrani gocie z zainteresowaniem i wzruszeniem obejrzeli program historyczny przygotowany przez Pani Magorzat Radn i Halin wita.

Image

Image

Image

Program historyczny oparty by na Pamitnikach nauczyciela z lat 1929 - 36 Stanisawa Knaka. Po nim rozpocz si program muzyczny w skad ktrego wchodziy niezapomniane melodie i piosenki, w wykonaniu naszych uczniw.

Image Image

Okazj do zaprezentowania si miay rwnie dzieci grajce na instrumentach ludowych: kole weselnym i sierszekach.
Po wystpach naszych uczniw wystpi przed licznie zgromadzon publicznoci Lubuski Zesp Pieni i Taca. Ca uroczysto prowadzia Pani Magorzata Radna. Wieczorem z okazji "75 urodzin szkoy" odbya si zabawa do biaego rana.