comprar levitra generico, comprar viagra generico Szkoa Podstawowa w Podmoklach Maych Szkoa Podstawowa w Podmoklach Maych - Historia szkoy

Pitek 1 Lipca 2022
Imieniny: Halina, Marian, Klarysa

   

Aktualnoci i ogoszenia

Menu
Strona gwna
Aktualnoci i ogoszenia
Podmokle Mae
Zesp dzi
Historia szkoy
Nasz patron
Izba Pamici
Organy zespou
Prawo i dokumenty zespou
Szkoa partnerska
Zajcia pozalekcyjne i koa zainteresowa
Szkolne wiadomoci
Dotacje na projekty rozwojowe
75-lecie szkoy
Galeria 2003/04
Publikacje uczniw
Przyjaciele szkoy
Tak o nas pisz !!!
Przydatne linki
Podmoklaski Instytut Naukowy
Kontakt
Stowarzyszenie Przyjani Podmoklom
Program Operacyjny Kapita Ludzki
Program Rozwoju Obszarw Wiejskich
Z Maej Szkoy w Wielki wiat
Szkoa w ruchu
Szkoa wsppracy
Wane dokumenty, rekrutacja

Przedszkole 
Rekrutacja 
Prawa dziecka

Szkoa w ruchu

Szkoa wsppracy

Podmoklaski Instytut Naukowy

plakat 120.jpg - 12.95 KB

Galeria 2004/05/06/07

Szkoa partnerska


im. Rosy Luxemburg
w Neuruppin

Dotacje na projekty

msws_m.jpg - 3.00 KB
.
 
logoprow.jpg - 4,92 KB
 
Recykling


Konkurs Grantowy

Galeria


Kalendarz
Lipiec 2022
P W C P S N
272829301 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Pogoda
Dane niedostepne

 

 

 


    - Strona gwna arrow Historia szkoy

Historia szkoy PDF Drukuj Email

HISTORIA SZKOY

Szkoa Podstawowa w Podmoklach Maych obchodzia w czerwcu 2004 roku jubileusz 75-lecia istnienia. Ale historia owiaty na terenie Podmokli nie rozpoczyna si w 1929 r.
Pierwsze niemieckie szkoy katolickie, wadze zaborcze tworz ju w latach trzydziestych XIXw. Natomiast ewangelicy niemieccy swoj szko wyznaniow otwieraj w 1834r. w nowo wybudowanym budynku w Podmoklach Maych. Przez nastpne dziesiciolecia dzieci Polakw, ktrzy znaleli si w granicach pastwa niemieckiego, a wic i podmoklaskie musiay uczszcza do niemieckich szk i poddawane byy szeroko zakrojonej germanizacji.
W 1906r. jesieni doszo w Podmoklach do wybuchu strajku szkolnego. dano aby nauka religii i odmawianie modlitwy przed lekcj nie odbywao si w jzyku niemieckim. Rodzice zaprotestowali przeciw temu poprzez zatrzymanie dzieci w domach, a niektrzy zoyli nawet pisemne owiadczenia, e ycz sobie aby ich dzieci uczono religii w jzyku polskim. Rzd pruski zastosowa w stosunku do rodzicw kary pienine, oraz zwikszy podatek. Dzieci "oporne" ulokowano w ostatnich awkach w klasie, a po zlikwidowaniu strajku, wiosn 1907r. musiay przez duszy okres przychodzi na dodatkow nauk jzyka niemieckiego.
Kiedy procesy germanizacyjne nieco agodniej i tworz si warunki pozwalajce mniejszociom narodowym na otwieranie wasnych szk powstaje Zwizek Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech. Organizacja ta na terenie Podmokli gromadzi podpisy, sporzdza wnioski i wysya je do wadz niemieckich z prob o utworzenie polskiej szkoy.
11 czerwca 1929r. Jan Baczewski wybitny dziaacz polonijny i pose uroczycie otwiera Polsk Szko Mniejszociow w Podmoklach Maych. Bya to 27 szkoa polska w Niemczech. W pracach  organizacyjnych przy jej tworzeniu aktywny udzia brali: Antoni Rychy, Stanisaw Brychcy, Jan Szymaski, Ignacy Fabi i Jzef Stachecki.
Niemcy byli zaskoczeni gdy okazao si, e do nowo otwartej szkoy uczszcza 70 dzieci, a w niemieckiej pozostao tylko troje.

Image

Image

W tym samym czasie trwaj ju prace przy uruchomieniu drugiej szkoy polskiej w "siostrzanej" wsi Podmokle Wielkie. Udaje si to dwa tygodnie pniej, 25 czerwca, a uroczystego powicenia dokonuje proboszcz parafii babimojskiej ks. Karol Meissner, ktry czyni to pomimo licznych grb ze strony wadz niemieckich, gdy sam by Niemcem. Tutaj Rad Szkoln tworzyli Franciszek Taberski, Stanisaw Trocholepszy i Franciszek Weimann.
Pocztkowo lekcje odbywaj si w budynkach szk niemieckich, jednak wkrtce Niemcy rozpoczynaj walk ze szkoami polskimi, co zmusza Polakw do poszukania wasnych siedzib. Wwczas mieszkacy oddaj izby w swoich prywatnych domach, ktre zostaj zamienione na klasy lekcyjne. W Podmoklach Wielkich swj dom udostpnia Franciszek Taberski, natomiast w Podmoklach Maych Jzef Stachecki i Ludwik Hepel.
Naley tu wspomnie o wspaniaej grupie nauczycieli, o ktrych do dzisiaj, ich yjcy jeszcze uczniowie mwi z ogromnym szacunkiem. W Podmoklach Maych uczyli Bronisaw Wojnowski, Stanisaw Karczewski, Stanisaw urawski, Jzef Groth, Edmund Styp-Rekowski, oraz Maria Reska, natomiast w Podmoklach Wielkich pracowao dwch nauczycieli Stanisaw Knak i Franciszek Sarnowski. W latach 1929-39 prowadzili oni szeroko zakrojon dziaalno kulturalno - owiatow. Wygaszali referaty prowadzili zespoy artystyczne, zakadali i prowadzili druyny harcerskie oraz sportowe wystawiali wraz z modzie sztuki teatralne. Wiedzieli, e pielgnowanie jzyka ojczystego oraz miejscowych obyczajw i kultury, a przede wszystkim przekazywanie tych wartoci modemu pokoleniu to najlepszy sposb by ustrzec si wynarodowieniu, nad ktrym zaborcy tak zaciekle pracowali. Ci niezwykle mdrzy i odwani pedagodzy byli przez cay okres swojej bytnoci w Podmoklach pilnie obserwowani przez wadze pruskie. W nich te pierwszych uderzyy faszystowskie represje. Prawie wszyscy trafili w pierwszych dniach wojny do obozw koncentracyjnych, a Jzef Groth, Edmund Styp-Rekowski i modziutki F. Sarnowski nigdy z nich ju nie powrcili zamczeni za swoj dziaalno owiatow w Podmoklach.

We wrzeniu 1939r. po uwizieniu wszystkich polskich nauczycieli, dzieci ze szkoy polskiej wcielono do szkoy niemieckiej 16 sierpnia 1940r. utworzono dla nich odrbne klasy karne, w ktrych uczono je tylko par godzin tygodniowo, aby w przyszoci w zwyciskim pastwie niemieckim peniy rol niewykwalifikowanych robotnikw.
Przekreli te plany naturalnie rok 1945, przynoszc Babimojszczynie 28 stycznia upragnion wolno. Ju 27 kwietnia 1945 roku przyby do Podmokli Maych Wadysaw Furman z on, take nauczycielk i natychmiast rozpoczli organizowa szko do ktrej zgosio si 53 dzieci.
W Podmoklach Wielkich szko uruchomi 10 maja Jzef Frckowiak, ktry od 1 wrzenia 1949 r. zostaje kierownikiem obu szk poczonych w jeden rejon szkolny. Pracuje na tym stanowisku przez kolejne 20 lat, kiedy to odchodzi na emerytur i przekazuje szko Edmundowi Modrzykowi, ktry doprowadza do wybudowania w czynie spoecznym nowego pawilonu szkolnego. Od 1973r. przez kolejne 15 lat szko kieruje Barbara Szumska. A w latach 1988-2003 kolejno dyrektorami byli Teresa Chromiska, Krystyna Menesiak, Grayna Poska oraz Ireneusz Maksimczyk. W sierpniu 2003r. funkcj dyrektora powierzono Elbiecie Ryczek. W 1998r. staraniem wadz gminnych oddano do uytku nowy pikny budynek, ktry spenia wszelkie wymogi wspczesnej szkoy, i zapewnia modziey doskonae warunki do nauki.

KALENDARIUM


11 czerwca 1929r. - otwarcie przez posa Jana Baczewskiego szkoy polskiej w Podmoklach Maych

  • kierownikiem zostaje Bronisaw Wojnowski
  • zapisuje si 70 dzieci a w szkole niemieckiej zostaje tylko 3 uczniw
  • lekcje odbywaj si w budynku szkoy niemieckiej, wkrtce jednak  Jzef Stachecki odstpuje cz swojego domu w celu utworzenia w nim klas

25 czerwca 1929r. - utworzenie szkoy polskiej w Podmoklach Wielkich, powicenia dokonuje ks. Karol Meissner

  • kierownikiem zostaje Stanisaw Knak
  • w wyniku represji Niemcw i w tej wiosce lekcje trzeba prowadzi w prywatnym domu Franciszka Taberskiego

1 stycznia 1936r. - do Podmokli Wielkich przyjeda Franciszek Sarnowski i obejmuje posad kierownika szkoy

Wrzesie 1939r. - aresztowanie przez gestapo nauczycieli uczcych w Podmoklach - Jzefa Grotha, Edmunda Styp Reykowskiego i Franciszka Sarnowskiego (wszyscy zginli w obozach koncentracyjnych)

Jesie 1939r. -  dzieci polskie zostaj wcielone do szkoy niemieckiej

16 sierpnia 1940r. - utworzenie dla dzieci polskich odrbnych klas, w ktrych uczono tylko par godzin tygodniowo

27 kwiecie 1945r. - do Podmokli Maych przybywa Wadysaw Furman i organizuje szko

10 maja 1945r. - Jzef Frckowiak uruchamia szko w Podmoklach Wielkich

1 wrzenia 1949r. - poczenie obu szk w jeden rejon szkolny, kierownikiem zostaje Jzef Frckowiak                                       
                                    
1 wrzenia 1969r. - pan Frckowiak odchodzi na emerytur, a funkcja kierownika zostaje powierzona Edmundowi Modrzykowi - zostaje oddany do uytku nowy pawilon szkolny, w ktrym  wydzielono trzy klasy i pokj nauczycielski

1 wrzenia 1973r. - funkcja dyrektora szkoy zostaje powierzona Barbarze Szumskiej

1 wrzenia 1998r. - oddanie do uytku nowego budynku szkoy

17.06.2004r. – nadanie szkole sztandaru i imienia Franciszka Sarnowskiego

1 wrzenia 2005r. - Uchwa Rady Miejskiej w Babimocie powoano Zesp Edukacyjny w Podmoklach Maych w skad ktrego wesza Szkoa Podstawowa i Przedszkole Publiczne w Podmoklach Wielkich

padziernik 2009r. – z okazji 80-lecia szkoa zostaa uhonorowana przez Sejmik Wojewdztwa Lubuskiego odznak honorow „Zasuony dla wojewdztwa lubuskiego”

padziernik 2011r. – obchody 100-lecia urodzin patrona szkoy Franciszka Sarnowskiego