środa 24 Lipca 2024
Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga

   

Aktualności i ogłoszenia

Menu
Strona główna
Aktualności i ogłoszenia
Podmokle Małe
Zespół dziś
Historia szkoły
Nasz patron
Izba Pamięci
Organy zespołu
Prawo i dokumenty zespołu
Szkoła partnerska
Zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań
Szkolne wiadomości
Dotacje na projekty rozwojowe
75-lecie szkoły
Galeria 2003/04
Publikacje uczniów
Przyjaciele szkoły
Tak o nas piszą !!!
Przydatne linki
Podmoklański Instytut Naukowy
Kontakt
Stowarzyszenie Przyjaźni Podmoklom
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Z Małej Szkoły w Wielki Świat
Szkoła w ruchu
Szkoła współpracy
Ważne dokumenty, rekrutacja

Przedszkole 
Rekrutacja 
Prawa dziecka

Szkoła w ruchu

Szkoła współpracy

Podmoklański Instytut Naukowy

plakat 120.jpg - 12.95 KB

Galeria 2004/05/06/07

Szkoła partnerska


im. Rosy Luxemburg
w Neuruppin

Dotacje na projekty

msws_m.jpg - 3.00 KB
.
 
logoprow.jpg - 4,92 KB
 
Recykling


Konkurs Grantowy

Galeria


Kalendarz
Lipiec 2024
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Pogoda
Dane niedostepne

 

 

 


    - Strona główna arrow Stowarzyszenie Przyjaźni Podmoklom

Stowarzyszenie Przyjaźni Podmoklom PDF Drukuj Email

Image

Stowarzyszenie Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
Regionu „Przyjaźni Podmoklom”

Numer KRS: 0000302805

66-110 Babimost
Podmokle Małe 30

tel. 068 3512152
fax. 068 3512643
Regon: 080250045
NIP: 9730924419

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes-
Wiceprezes-
Sekretarz-
Skarbnik-
Członek-
Grzegorz Ryczek
Sylwester Błoch
Maria Białas
Krzysztof Tysz
Małgorzata Mazur

Stowarzyszenie Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu „Przyjaźni Podmoklom” jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, nie nastawioną na zysk, której głównym celem działalności jest wspieranie harmonijnego rozwoju i ochrony dziedzictwa kulturowego: Gminnego Skansenu Maszyn Urządzeń Rolniczych w Podmoklach Małych oraz Regionu Lubuskiego, Regionu Kozła, a w szczególności wiosek Podmokli Małych, Podmokli Wielkich i Lasek prowadzącego do stałego podnoszenia jakości życia mieszkańców wiosek.
W celu realizacji celów działalności Stowarzyszenia, w ramach dostępnych środków,
Stowarzyszenie będzie prowadzić zadania na następujących polach:

- ochrony dziedzictwa kulturowego- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, folkloru i tradycji,
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie społeczności wokół istotnych dla niej spraw,
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży ,
- działalności edukacyjnej,
- działalności promocyjnej i informacyjnej,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
- działań wspomagających rozwój demokracji,
- upowszechnianie wolontariatu.

Stowarzyszenie realizuje postawione przez siebie cele w szczególności poprzez:
1) współpracę z władzami lokalnymi, instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami, które mogą mieć wpływ na poprawę funkcjonowania skansenu, wiosek i ich społeczności,
2) wsparcie wszelkimi dostępnymi środkami inicjatyw zmierzających do poprawy sytuacji w podanych wyżej polach;
3) animowanie działań wspólnot lokalnych, działania sąsiedzkie, samopomoc sąsiedzką;
4) organizację imprez kulturalnych i sportowych i integracyjnych, festynów, zabaw, turniejów sportowych, wycieczek i wypoczynku wakacyjnego;
5) działalność edukacyjną: prowadzenie szkoleń, konferencji, seminariów itp;
6) działalność wydawniczą poprzez wydawanie i publikację broszur, folderów plakatów itp;
7) prowadzenie innych działań przewidzianych dla Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy grupy osób, które po utworzeniu Gminnego Skansenu maszyn i Urządzeń rolniczych w Podmoklach Małych postanowiły kontynuować swoje działania w kierunku jego dalszego rozwoju. Wszystkim członkom Stowarzyszenia na sercu leży los starych maszyn rolniczych będących wytworem myśli i rąk kilku pokoleń, które już odchodzą w zapomnienie próchniejąc, rdzewiejąc nierzadko ulegają spaleniu lub idą na złom.
W planach działania jest dalsza rozbudowa Skansenu i terenów przyległych.
Nie tylko przeszłość, ale i przyszłość jest celem naszych działań. Stowarzyszenie wspiera w działaniu Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych. Razem staramy się o pozyskanie środków na dodatkowe zajęcia dla dzieci.
Serdecznie zapraszamy do wspierania działalności naszego Stowarzyszenia poprzez przekazanie na jego rzecz, w trakcie składania zeznania podatkowego za pośrednictwem urzędów skarbowych, 1% podatku. W zeznaniu podatkowym (PIT) należy wpisać nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu “Przyjaźni Podmoklom” oraz nr KRS: 0000302805. Ze swojej strony zapewniamy, że żadna złotówka nie zostanie wydatkowana niezgodnie z działalnością statutową.

Image

Image

Image

Image

Image