Niedziela 21 Kwietnia 2024
Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks

   

Aktualności i ogłoszenia

Menu
Strona główna
Aktualności i ogłoszenia
Podmokle Małe
Zespół dziś
Historia szkoły
Nasz patron
Izba Pamięci
Organy zespołu
Prawo i dokumenty zespołu
Szkoła partnerska
Zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań
Szkolne wiadomości
Dotacje na projekty rozwojowe
75-lecie szkoły
Galeria 2003/04
Publikacje uczniów
Przyjaciele szkoły
Tak o nas piszą !!!
Przydatne linki
Podmoklański Instytut Naukowy
Kontakt
Stowarzyszenie Przyjaźni Podmoklom
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Z Małej Szkoły w Wielki Świat
Szkoła w ruchu
Szkoła współpracy
Ważne dokumenty, rekrutacja

Przedszkole 
Rekrutacja 
Prawa dziecka

Szkoła w ruchu

Szkoła współpracy

Podmoklański Instytut Naukowy

plakat 120.jpg - 12.95 KB

Galeria 2004/05/06/07

Szkoła partnerska


im. Rosy Luxemburg
w Neuruppin

Dotacje na projekty

msws_m.jpg - 3.00 KB
.
 
logoprow.jpg - 4,92 KB
 
Recykling


Konkurs Grantowy

Galeria


Kalendarz
Kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Pogoda
Dane niedostepne

 

 

 


    - Strona główna arrow Dotacje na projekty rozwojowe

Dotacje na projekty rozwojowe PDF Drukuj Email

Image


OPIS PROJEKTU
Wiedza o regionie – to nie edukacja przeszłości lecz nasze miejsce we współczesnej Europie i świecie.
Motto to będzie przyświecało naszemu programowi edukacji regionalnej.
Zainteresowanie regionalizmem wynika z naszej pasji, a przede wszystkim z bogatej i ciekawej historii tych ziem. Szkoła nasza sięga tradycji 1929, kiedy to w Podmoklach powstała szkoła polska, pomimo iż ziemie nasze ciągle pozostawały do roku 1945 w zaborze pruskim. W 2004 roku obchodziliśmy 75–lecie powstania szkoły polskiej. Z taj okazji w szkole utworzyliśmy Izbę Pamięci, w której zgromadziliśmy wiele ciekawych dokumentów od 1830 roku, drobny sprzęt gospodarstwa domowego oraz wiele innych ciekawych eksponatów. Przy szkole powstaje Skansen Maszyn i Urządzeń Rolniczych, w którym zgromadziliśmy około 200 bardzo ciekawych maszyn. Naszą Izbę oraz Skansen odwiedza wiele wycieczek z kraju i zagranicy. Chcielibyśmy aby nasi uczniowie wcielili się w rolę przewodników. W szkole od 2005 roku realizujemy innowacje pedagogiczne z zakresu edukacji regionalnej.
Jesteśmy szkołą wiejską, położoną z dala od dużych miast. Nasi uczniowie mają mniejsze szanse rozwijania swoich zainteresowań, umiejętności niż ich rówieśnicy w miastach. Pragniemy zwiększyć ich szanse edukacyjne oraz rozwinąć aspiracje edukacyjne i społeczne, poprzez edukację regionalną. W szczególny sposób chcemy pomóc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczniom niepełnosprawnym, lub mającym problemy z przystosowaniem społecznym.
Program nasz rozpoczniemy spotkaniem inaugurującym projekt dla wszystkich osób zaangażowanych. Będziemy na nim omawiać metody pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zapoznamy nauczycieli prowadzących z projektem, uzgodnimy harmonogram i przydzielimy rolę i zadania
Kolejny punktem będzie organizacja zajęć pozalekcyjnych, które pozwolą nam na osiągnięcie zamierzonych celów. W szkole powstaną warsztaty z edukacji regionalnej. Bardzo ważnym obszarem wyrównywania szans u uczniów jest zapewnienie im możliwości uczestnictwa w zajęciach, a przede wszystkim poczucie więzi z ich „małą ojczyzną”, oraz ukształtowanie poczucia dumy z historii swoich ziem, a także wyposażenie uczniów w podstawowe kompetencje społeczne. Są to działania w które włączymy również rodziców, władze gminy oraz organizacje społeczne i społeczność lokalną. Zadania które będziemy realizować na warsztatach regionalnych: poznawanie najbliższego regionu, gminy, Regionu Kozła, poznanie tradycji, legend o Podmoklach, obrzędów, gwary, poznanie regionalnego stroju, zapoznanie uczniów z dokumentami i eksponatami znajdującymi się w Izbie Pamięci, zajęcia w skansenie– zbieranie informacji o maszynach od najstarszych mieszkańców, zbiórka eksponatów do Izby i skansenu, oraz ich renowacja, spotkania z ciekawymi ludźmi (z najstarszymi mieszkańcami), poznanie herbu, hymnu i hejnału naszej gminy, zapoznanie z ciekawymi, rzadkimi zawodami: kowal, bartnik, kołodziej, zdun, piekarz, warsztaty- nauka przygotowania regionalnych potraw, pieczenie chleba, rękodzieło, wycieczka do skansenu w Ochli oraz Wolsztynie.
Pracę regionalistów będzie wspomagać grupa dziennikarska która będzie pogłębiać zdobytą wiedzę i przekazywać ją w różnych ciekawych formach. Działania kółka dziennikarskiego: przeprowadzanie wywiadów, pisanie reportaży z przeprowadzonych spotkań z ciekawymi ludźmi np. żyjącymi jeszcze pierwszymi uczniami szkoły polskiej, przygotowanie scenariuszy przedstawień teatralnych z pamiętników nauczycieli, przygotowanie scenariusza przewodnika po Izbie i Skansenie dla zwiedzających, opracowanie tekstów o tematyce regionalnej do gazetki szkolnej i na stronę internetową, opracowanie folderu promującego region, a w szczególności Izbę Pamięci oraz Skansen, organizowanie spotkania z dziennikarzem, zorganizowanie wycieczki do drukarni „Kazimierz” w Nowym Tomyślu, konkurs „Z polskiego na nasze”– sprawdzian umiejętności posługiwania się gwarą podmoklańską, warsztaty poetyckie z poezji regionalnej. W zajęciach dziennikarskich będą brali również uczniowie z problemami w nauce, aby pobudzić ich do aktywności, przygotować do radzenia sobie w trudnych sytuacjach szkolnych np. sprawdzianach.
Jednym z działań naszego projektu będą zajęcia w formie warsztatów teatralnych, nauka retoryki. Będą na nie uczęszczać uczniowie zgodnie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami. Jednym z zadań jakie pragniemy zrealizować będzie wycieczka do teatru w którym uczniowie poznają „prawdziwy teatr”, pracę aktorów od „kulis”, spotkanie z reżyserem i aktorami. Na zajęciach teatralnych będą przygotowane do realizacji sztuki teatralne o tematyce regionalnej. Praca będzie odbywała się metodą projektu, w której uczniowie będą brali czynny udział. Kółko teatralne będzie przebiegało na dwóch szczeblach edukacji klasa I – III, oraz IV – VI. Pragniemy pomóc i uświadomić im, że dzieci wiejskie są w stanie pokazać swoje umiejętności teatralne na „zewnątrz”. Będziemy „wystawiać na scenie” przedstawienia, których pomysłodawcami będą sami uczniowie. W projektowanie i szycie strojów zaangażujemy uczniów i rodziców. Uczniów biorących udział w zajęciach dziennikarskich i teatralnych będzie wspomagał nauczyciel logopeda i terapeuta. Ich zadaniem będzie korygowanie wad wymowy, pomoc w pokonywaniu barier, doskonalenie dykcji, oraz eliminowanie nieśmiałości podczas wystąpień publicznych. Nauczyciel logopeda i terapeuta będą także pełnić funkcję doradczą podczas realizacji wszystkich zajęć. Uczniowie którzy będą umieli się lepiej komunikować, będą mieli większą szanse znalezienia pracy w przyszłości.
Ponieważ w szkole mamy wielu uzdolnionych artystycznie uczniów, jak również takich, którzy chcieli by się w tym kierunku rozwijać zaplanowaliśmy również warsztaty plastyczne, ruchowe oraz muzyczne Na zajęciach plastycznych pragniemy realizować następujące zadania: zorganizowanie pracowni artystyczno– rzemieślniczej, kontynuowanie dawnych tradycji– garncarstwo, malowanie na szkle, koronkarstwo, organizowanie wystaw dla zwiedzających Izbę i Skansen. Nasi uczniowie od trzech lat grają na instrumentach ludowych: koźle, klarnecie i skrzypcach. W szkole powstała kapela koźlarska, która kontynuuje tradycję gry na kozłach swoich pradziadów. Gry na instrumentach uczy się 10 uczniów, którzy reprezentują naszą placówkę i gminę na różnych uroczystościach.
Aby przygotować się do roli przewodników po Izbie Pamięci i Skansenie, wczuć się w ich rolę sami muszą poznać tradycję, muzykę i taniec.
W szkole pragniemy uruchomić warsztaty informatyczne i fotograficzne. Ponieważ mamy w szkole piękną pracownię komputerową z 10 stanowiskami komputerowymi i uczniów pasjonatów tym temacie oraz własną stronę internetową. Uczestnicy zajęć to uczniowie klas IV – VI. Działania: doskonalenie umiejętności poruszania się po stronach internetowych, korzystanie z wyszukiwarek, komunikacja poprzez korespondencje e- mail, zamieszczanie swoich prac na stronach www, tworzenie folderów, tworzenie plakatów reklamowych, skład komputerowy gazetki szkolnej o tematyce regionalnej, doskonalenie umiejętności wykonywania zdjęć aparatem cyfrowym, obróbka zdjęć, tworzenie prezentacji, umiejętność współpracy w grupie.
Aby dowartościować uczniów stworzymy w szkole Akademię Szybkiego Czytania i Zapamiętywania. Słuchaczami jej będą uczniowie naszej szkoły w dwóch grupach wiekowych III – IV i V – VI. Kurs szybkiego czytania ma za zadanie oszczędność czasu, poprawienie efektywności swojej pracy i lepsze wykorzystanie możliwości swojego mózgu. Będzie go prowadził trener przygotowany do takich zajęć. Pomysł zorganizowania takiej akademii wyszedł od samych uczniów. Uważamy, że umiejętność szybkiego czytania i zapamiętywania jest ważna, ponieważ natłok informacji z internatu, gazet i czasopism które możemy przyswajać jest bardzo duża, a po drugie ogromna oszczędność czasu. Techniki poznane w Akademii pomogą uczniom zapamiętać wiele wiadomości o regionie, tradycjach, eksponatach w Izbie i Skansenie.
Projekt zostanie zakończony w grudniu 2007 roku. Jego uwieńczeniem będzie otwarcie Izby i Skansenu, w którym uczniowie wystąpią w roli przewodników. Zostanie wydana gazetka i folder promujący działalność regionalną w naszej szkole. Zorganizujemy wystawy, przygotujemy przedstawienia teatralne, w których wykorzystamy nabyte umiejętności aktorskie, przygotowane tańce i grę na instrumentach ludowych – koźle weselnym i sierszenkach. Podczas realizacji całego projektu pragniemy współpracować z organizacjami i społecznością lokalną Będą to: Stowarzyszenie Gmin RP „Region Kozła”, Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej, Organizacje społeczne działające na terenie wioski: KGW, Rada Sołecka, Zespół Śpiewaczy Wiwat, Gospodarstwo Agroturystyczne „Agro– Tabera”, Lokalna Grupa Działania „Odnowa Wsi” w Podmoklach Małych, Lokalna Grupa Działania „Lider +”.
Podsumowaniem tego długofalowego projektu będzie spotkanie podsumowujące projekt, w którym wezmą udział: koordynatorzy, nauczyciele, trenerzy , przedstawiciele uczniów, rodziców oraz władz lokalnych.


Cel projektu
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie przez szkołę programu rozwojowego który:
1. będzie kształtował i rozwijał aktywne postawy uczniów jednocześnie przygotowując ich do roli przewodników po Izbie Pamięci i Skansenie Maszyn i Urządzeń Rolniczych,
2. poprzez realizację projektów uczniowskich będzie rozwijał współpracę ze środowiskiem lokalnym, regionalnymi organizacjami i instytucjami,
3. wpłynie na rozwijanie zainteresowania uczniów zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniami niepełnosprawnymi oraz uczniami zdolnymi poprzez edukację regionalną,
4. umożliwi uczniom uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych zgodnie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami,
5. pomoże w rozwijaniu umiejętności posługiwania się językiem ojczystym i gwarowym,
6. pokaże uczniom nowe ciekawe sposoby zdobywania wiedzy, wprowadzi nowe metody nauczania,
7. pomoże w rozwijaniu umiejętności twórczych, aktorskich, plastycznych,
8. dostarczy radosnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych,
9. wzmocni poczucie wartości uczniów z małej wiejskiej szkółki i utwierdzi w przekonaniu, że są wspaniałymi przewodnikami i swoje umiejętności mogą zaprezentować zwiedzającym,
10. wpłynie na rozwijanie przez uczniów osobowość i zniweluje ich deficyty rozwojowe,
11. wyposaży uczniów w umiejętności komunikacyjne i informacyjne,
12. będzie kształtował postawy obywatelskie i prospołeczne,
13. zachęci nauczycieli do realizacji innowacji pedagogicznych.
Uczestnicy projektu
Uczestnikami projektu będzie 57 uczniów Szkoły Podstawowej w Podmoklach Małych. Są to dzieci w wieku 7 – 13 lat. Wszyscy uczniowie pochodzą ze środowiska wiejskiego, są z nim nierozerwalnie związane, tematyka edukacji regionalnej jest im bardzo bliska. Uczniowie będą uczęszczali na zajęcia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, predyspozycjami, sugestiami nauczycieli. W projekt zaangażowani będą wszyscy nauczyciele i pracownicy Zespołu Edukacyjnego. Uczestnikami pośrednimi będą również dzieci przedszkolne (50 osób), uczniowie gimnazjum zamieszkali na terenie wioski (30 osób), mieszkańcy wiosek: Podmokle Małe, Podmokle Wielkie, Laski (700 osób), a ponadto uczestnicy wycieczek odwiedzających naszą Izbę i Skansen.


Promocja projektu i jego efektów
Projekt będzie promowany w każdym momencie jego trwania. Będziemy informować lokalną społeczność i promować swój projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny zarówno przez jak i w trakcie jego realizacji w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, kronice szkolnej, w galerii fotografii, na szkolnej i gminnej stronie internetowej, w wydanym przez nas folderze informacyjnym promującym Izbę i Skansen, który zostanie rozesłany do okolicznych szkół oraz w wystawach prac plastycznych uczniów. Na wszystkich materiałach będzie widniało logo Unii Europejskiej, EFS i PWSZ w Sulechowie.