precio cialis generico comprar levitra generico, viagra generico precio Szkoa Podstawowa w Podmoklach Maych Szkoa Podstawowa w Podmoklach Maych - Dotacje na projekty rozwojowe

Niedziela 20 Wrzenia 2020
Imieniny: Renata, Filipina, Eustachy

   

Aktualnoci i ogoszenia

Menu
Strona gwna
Aktualnoci i ogoszenia
Podmokle Mae
Zesp dzi
Historia szkoy
Nasz patron
Izba Pamici
Organy zespou
Prawo i dokumenty zespou
Szkoa partnerska
Zajcia pozalekcyjne i koa zainteresowa
Szkolne wiadomoci
Dotacje na projekty rozwojowe
75-lecie szkoy
Galeria 2003/04
Publikacje uczniw
Przyjaciele szkoy
Tak o nas pisz !!!
Przydatne linki
Podmoklaski Instytut Naukowy
Kontakt
Stowarzyszenie Przyjani Podmoklom
Program Operacyjny Kapita Ludzki
Program Rozwoju Obszarw Wiejskich
Z Maej Szkoy w Wielki wiat
Szkoa w ruchu
Szkoa wsppracy
Wane dokumenty, rekrutacja

Przedszkole 
Rekrutacja 
Prawa dziecka

Szkoa w ruchu

Szkoa wsppracy

Podmoklaski Instytut Naukowy

plakat 120.jpg - 12.95 KB

Galeria 2004/05/06/07

Szkoa partnerska


im. Rosy Luxemburg
w Neuruppin

Dotacje na projekty

msws_m.jpg - 3.00 KB
.
 
logoprow.jpg - 4,92 KB
 
Recykling


Konkurs Grantowy

Galeria


Kalendarz
Wrzesie 2020
P W C P S N
311 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Pogoda
Dane niedostepne

 

 

 


    - Strona gwna arrow Dotacje na projekty rozwojowe

Dotacje na projekty rozwojowe PDF Drukuj Email

Image


OPIS PROJEKTU
Wiedza o regionie – to nie edukacja przeszoci lecz nasze miejsce we wspczesnej Europie i wiecie.
Motto to bdzie przywiecao naszemu programowi edukacji regionalnej.
Zainteresowanie regionalizmem wynika z naszej pasji, a przede wszystkim z bogatej i ciekawej historii tych ziem. Szkoa nasza siga tradycji 1929, kiedy to w Podmoklach powstaa szkoa polska, pomimo i ziemie nasze cigle pozostaway do roku 1945 w zaborze pruskim. W 2004 roku obchodzilimy 75–lecie powstania szkoy polskiej. Z taj okazji w szkole utworzylimy Izb Pamici, w ktrej zgromadzilimy wiele ciekawych dokumentw od 1830 roku, drobny sprzt gospodarstwa domowego oraz wiele innych ciekawych eksponatw. Przy szkole powstaje Skansen Maszyn i Urzdze Rolniczych, w ktrym zgromadzilimy okoo 200 bardzo ciekawych maszyn. Nasz Izb oraz Skansen odwiedza wiele wycieczek z kraju i zagranicy. Chcielibymy aby nasi uczniowie wcielili si w rol przewodnikw. W szkole od 2005 roku realizujemy innowacje pedagogiczne z zakresu edukacji regionalnej.
Jestemy szko wiejsk, pooon z dala od duych miast. Nasi uczniowie maj mniejsze szanse rozwijania swoich zainteresowa, umiejtnoci ni ich rwienicy w miastach. Pragniemy zwikszy ich szanse edukacyjne oraz rozwin aspiracje edukacyjne i spoeczne, poprzez edukacj regionaln. W szczeglny sposb chcemy pomc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczniom niepenosprawnym, lub majcym problemy z przystosowaniem spoecznym.
Program nasz rozpoczniemy spotkaniem inaugurujcym projekt dla wszystkich osb zaangaowanych. Bdziemy na nim omawia metody pracy z dziemi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zapoznamy nauczycieli prowadzcych z projektem, uzgodnimy harmonogram i przydzielimy rol i zadania
Kolejny punktem bdzie organizacja zaj pozalekcyjnych, ktre pozwol nam na osignicie zamierzonych celw. W szkole powstan warsztaty z edukacji regionalnej. Bardzo wanym obszarem wyrwnywania szans u uczniw jest zapewnienie im moliwoci uczestnictwa w zajciach, a przede wszystkim poczucie wizi z ich „ma ojczyzn”, oraz uksztatowanie poczucia dumy z historii swoich ziem, a take wyposaenie uczniw w podstawowe kompetencje spoeczne. S to dziaania w ktre wczymy rwnie rodzicw, wadze gminy oraz organizacje spoeczne i spoeczno lokaln. Zadania ktre bdziemy realizowa na warsztatach regionalnych: poznawanie najbliszego regionu, gminy, Regionu Koza, poznanie tradycji, legend o Podmoklach, obrzdw, gwary, poznanie regionalnego stroju, zapoznanie uczniw z dokumentami i eksponatami znajdujcymi si w Izbie Pamici, zajcia w skansenie– zbieranie informacji o maszynach od najstarszych mieszkacw, zbirka eksponatw do Izby i skansenu, oraz ich renowacja, spotkania z ciekawymi ludmi (z najstarszymi mieszkacami), poznanie herbu, hymnu i hejnau naszej gminy, zapoznanie z ciekawymi, rzadkimi zawodami: kowal, bartnik, koodziej, zdun, piekarz, warsztaty- nauka przygotowania regionalnych potraw, pieczenie chleba, rkodzieo, wycieczka do skansenu w Ochli oraz Wolsztynie.
Prac regionalistw bdzie wspomaga grupa dziennikarska ktra bdzie pogbia zdobyt wiedz i przekazywa j w rnych ciekawych formach. Dziaania kka dziennikarskiego: przeprowadzanie wywiadw, pisanie reportay z przeprowadzonych spotka z ciekawymi ludmi np. yjcymi jeszcze pierwszymi uczniami szkoy polskiej, przygotowanie scenariuszy przedstawie teatralnych z pamitnikw nauczycieli, przygotowanie scenariusza przewodnika po Izbie i Skansenie dla zwiedzajcych, opracowanie tekstw o tematyce regionalnej do gazetki szkolnej i na stron internetow, opracowanie folderu promujcego region, a w szczeglnoci Izb Pamici oraz Skansen, organizowanie spotkania z dziennikarzem, zorganizowanie wycieczki do drukarni „Kazimierz” w Nowym Tomylu, konkurs „Z polskiego na nasze”– sprawdzian umiejtnoci posugiwania si gwar podmoklask, warsztaty poetyckie z poezji regionalnej. W zajciach dziennikarskich bd brali rwnie uczniowie z problemami w nauce, aby pobudzi ich do aktywnoci, przygotowa do radzenia sobie w trudnych sytuacjach szkolnych np. sprawdzianach.
Jednym z dziaa naszego projektu bd zajcia w formie warsztatw teatralnych, nauka retoryki. Bd na nie uczszcza uczniowie zgodnie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami. Jednym z zada jakie pragniemy zrealizowa bdzie wycieczka do teatru w ktrym uczniowie poznaj „prawdziwy teatr”, prac aktorw od „kulis”, spotkanie z reyserem i aktorami. Na zajciach teatralnych bd przygotowane do realizacji sztuki teatralne o tematyce regionalnej. Praca bdzie odbywaa si metod projektu, w ktrej uczniowie bd brali czynny udzia. Kko teatralne bdzie przebiegao na dwch szczeblach edukacji klasa I – III, oraz IV – VI. Pragniemy pomc i uwiadomi im, e dzieci wiejskie s w stanie pokaza swoje umiejtnoci teatralne na „zewntrz”. Bdziemy „wystawia na scenie” przedstawienia, ktrych pomysodawcami bd sami uczniowie. W projektowanie i szycie strojw zaangaujemy uczniw i rodzicw. Uczniw biorcych udzia w zajciach dziennikarskich i teatralnych bdzie wspomaga nauczyciel logopeda i terapeuta. Ich zadaniem bdzie korygowanie wad wymowy, pomoc w pokonywaniu barier, doskonalenie dykcji, oraz eliminowanie niemiaoci podczas wystpie publicznych. Nauczyciel logopeda i terapeuta bd take peni funkcj doradcz podczas realizacji wszystkich zaj. Uczniowie ktrzy bd umieli si lepiej komunikowa, bd mieli wiksz szanse znalezienia pracy w przyszoci.
Poniewa w szkole mamy wielu uzdolnionych artystycznie uczniw, jak rwnie takich, ktrzy chcieli by si w tym kierunku rozwija zaplanowalimy rwnie warsztaty plastyczne, ruchowe oraz muzyczne Na zajciach plastycznych pragniemy realizowa nastpujce zadania: zorganizowanie pracowni artystyczno– rzemielniczej, kontynuowanie dawnych tradycji– garncarstwo, malowanie na szkle, koronkarstwo, organizowanie wystaw dla zwiedzajcych Izb i Skansen. Nasi uczniowie od trzech lat graj na instrumentach ludowych: kole, klarnecie i skrzypcach. W szkole powstaa kapela kolarska, ktra kontynuuje tradycj gry na kozach swoich pradziadw. Gry na instrumentach uczy si 10 uczniw, ktrzy reprezentuj nasz placwk i gmin na rnych uroczystociach.
Aby przygotowa si do roli przewodnikw po Izbie Pamici i Skansenie, wczu si w ich rol sami musz pozna tradycj, muzyk i taniec.
W szkole pragniemy uruchomi warsztaty informatyczne i fotograficzne. Poniewa mamy w szkole pikn pracowni komputerow z 10 stanowiskami komputerowymi i uczniw pasjonatw tym temacie oraz wasn stron internetow. Uczestnicy zaj to uczniowie klas IV – VI. Dziaania: doskonalenie umiejtnoci poruszania si po stronach internetowych, korzystanie z wyszukiwarek, komunikacja poprzez korespondencje e- mail, zamieszczanie swoich prac na stronach www, tworzenie folderw, tworzenie plakatw reklamowych, skad komputerowy gazetki szkolnej o tematyce regionalnej, doskonalenie umiejtnoci wykonywania zdj aparatem cyfrowym, obrbka zdj, tworzenie prezentacji, umiejtno wsppracy w grupie.
Aby dowartociowa uczniw stworzymy w szkole Akademi Szybkiego Czytania i Zapamitywania. Suchaczami jej bd uczniowie naszej szkoy w dwch grupach wiekowych III – IV i V – VI. Kurs szybkiego czytania ma za zadanie oszczdno czasu, poprawienie efektywnoci swojej pracy i lepsze wykorzystanie moliwoci swojego mzgu. Bdzie go prowadzi trener przygotowany do takich zaj. Pomys zorganizowania takiej akademii wyszed od samych uczniw. Uwaamy, e umiejtno szybkiego czytania i zapamitywania jest wana, poniewa natok informacji z internatu, gazet i czasopism ktre moemy przyswaja jest bardzo dua, a po drugie ogromna oszczdno czasu. Techniki poznane w Akademii pomog uczniom zapamita wiele wiadomoci o regionie, tradycjach, eksponatach w Izbie i Skansenie.
Projekt zostanie zakoczony w grudniu 2007 roku. Jego uwieczeniem bdzie otwarcie Izby i Skansenu, w ktrym uczniowie wystpi w roli przewodnikw. Zostanie wydana gazetka i folder promujcy dziaalno regionaln w naszej szkole. Zorganizujemy wystawy, przygotujemy przedstawienia teatralne, w ktrych wykorzystamy nabyte umiejtnoci aktorskie, przygotowane tace i gr na instrumentach ludowych – kole weselnym i sierszenkach. Podczas realizacji caego projektu pragniemy wsppracowa z organizacjami i spoecznoci lokaln Bd to: Stowarzyszenie Gmin RP „Region Koza”, Towarzystwo Mionikw Ziemi Babimojskiej, Organizacje spoeczne dziaajce na terenie wioski: KGW, Rada Soecka, Zesp piewaczy Wiwat, Gospodarstwo Agroturystyczne „Agro– Tabera”, Lokalna Grupa Dziaania „Odnowa Wsi” w Podmoklach Maych, Lokalna Grupa Dziaania „Lider +”.
Podsumowaniem tego dugofalowego projektu bdzie spotkanie podsumowujce projekt, w ktrym wezm udzia: koordynatorzy, nauczyciele, trenerzy , przedstawiciele uczniw, rodzicw oraz wadz lokalnych.


Cel projektu
Celem projektu jest opracowanie i wdroenie przez szko programu rozwojowego ktry:
1. bdzie ksztatowa i rozwija aktywne postawy uczniw jednoczenie przygotowujc ich do roli przewodnikw po Izbie Pamici i Skansenie Maszyn i Urzdze Rolniczych,
2. poprzez realizacj projektw uczniowskich bdzie rozwija wspprac ze rodowiskiem lokalnym, regionalnymi organizacjami i instytucjami,
3. wpynie na rozwijanie zainteresowania uczniw zwaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniami niepenosprawnymi oraz uczniami zdolnymi poprzez edukacj regionaln,
4. umoliwi uczniom uczestnictwo w zajciach pozalekcyjnych zgodnie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami,
5. pomoe w rozwijaniu umiejtnoci posugiwania si jzykiem ojczystym i gwarowym,
6. pokae uczniom nowe ciekawe sposoby zdobywania wiedzy, wprowadzi nowe metody nauczania,
7. pomoe w rozwijaniu umiejtnoci twrczych, aktorskich, plastycznych,
8. dostarczy radosnych przey emocjonalnych i estetycznych,
9. wzmocni poczucie wartoci uczniw z maej wiejskiej szkki i utwierdzi w przekonaniu, e s wspaniaymi przewodnikami i swoje umiejtnoci mog zaprezentowa zwiedzajcym,
10. wpynie na rozwijanie przez uczniw osobowo i zniweluje ich deficyty rozwojowe,
11. wyposay uczniw w umiejtnoci komunikacyjne i informacyjne,
12. bdzie ksztatowa postawy obywatelskie i prospoeczne,
13. zachci nauczycieli do realizacji innowacji pedagogicznych.
Uczestnicy projektu
Uczestnikami projektu bdzie 57 uczniw Szkoy Podstawowej w Podmoklach Maych. S to dzieci w wieku 7 – 13 lat. Wszyscy uczniowie pochodz ze rodowiska wiejskiego, s z nim nierozerwalnie zwizane, tematyka edukacji regionalnej jest im bardzo bliska. Uczniowie bd uczszczali na zajcia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, predyspozycjami, sugestiami nauczycieli. W projekt zaangaowani bd wszyscy nauczyciele i pracownicy Zespou Edukacyjnego. Uczestnikami porednimi bd rwnie dzieci przedszkolne (50 osb), uczniowie gimnazjum zamieszkali na terenie wioski (30 osb), mieszkacy wiosek: Podmokle Mae, Podmokle Wielkie, Laski (700 osb), a ponadto uczestnicy wycieczek odwiedzajcych nasz Izb i Skansen.


Promocja projektu i jego efektw
Projekt bdzie promowany w kadym momencie jego trwania. Bdziemy informowa lokaln spoeczno i promowa swj projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Spoeczny zarwno przez jak i w trakcie jego realizacji w prasie lokalnej i oglnopolskiej, kronice szkolnej, w galerii fotografii, na szkolnej i gminnej stronie internetowej, w wydanym przez nas folderze informacyjnym promujcym Izb i Skansen, ktry zostanie rozesany do okolicznych szk oraz w wystawach prac plastycznych uczniw. Na wszystkich materiaach bdzie widniao logo Unii Europejskiej, EFS i PWSZ w Sulechowie.
 

acheter levitra generique