comprar levitra generico, comprar viagra generico Szkoa Podstawowa w Podmoklach Maych Szkoa Podstawowa w Podmoklach Maych - Prawa dziecka

Czwartek 29 Lutego 2024
Imieniny: Lutosaw, Roman, Teofil

   

Aktualnoci i ogoszenia

Menu
Strona gwna
Aktualnoci i ogoszenia
Podmokle Mae
Zesp dzi
Historia szkoy
Nasz patron
Izba Pamici
Organy zespou
Prawo i dokumenty zespou
Szkoa partnerska
Zajcia pozalekcyjne i koa zainteresowa
Szkolne wiadomoci
Dotacje na projekty rozwojowe
75-lecie szkoy
Galeria 2003/04
Publikacje uczniw
Przyjaciele szkoy
Tak o nas pisz !!!
Przydatne linki
Podmoklaski Instytut Naukowy
Kontakt
Stowarzyszenie Przyjani Podmoklom
Program Operacyjny Kapita Ludzki
Program Rozwoju Obszarw Wiejskich
Z Maej Szkoy w Wielki wiat
Szkoa w ruchu
Szkoa wsppracy
Wane dokumenty, rekrutacja

Przedszkole 
Rekrutacja 
Prawa dziecka

Szkoa w ruchu

Szkoa wsppracy

Podmoklaski Instytut Naukowy

plakat 120.jpg - 12.95 KB

Galeria 2004/05/06/07

Szkoa partnerska


im. Rosy Luxemburg
w Neuruppin

Dotacje na projekty

msws_m.jpg - 3.00 KB
.
 
logoprow.jpg - 4,92 KB
 
Recykling


Konkurs Grantowy

Galeria


Kalendarz
Luty 2024
P W C P S N
2930311 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
Pogoda
Dane niedostepne

 

 

 


    -

Prawa dziecka PDF Drukuj Email

Dnia 20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Oglne Narodw Zjednoczonych uchwalio Konwencj o Prawach Dziecka. Z chwil ratyfikowania jej przez dwudzieste pastwo, wesza ona w ycie 2 wrzenia 1990 r. W Polsce zacza obowizywa od 7 lipca 1991 r.
Konwencja jest jedynym i uniwersalnym dokumentem, ustanawiajcym status dziecka oparty na nastpujcych zaoeniach:

 • dziecko jest samodzielnym podmiotem- ze wzgldu na niedojrzao fizyczn oraz psychiczn wymaga opieki i ochrony prawnej,
 • dziecko wymaga poszanowanie jego tosamoci, prywatnoci i godnoci,
 • rodzina jest najlepszym rodowiskiem wychowania dziecka,
 • pastwo ma wspiera rodzin a nie j wyrcza.

Konwencja Praw Dziecka ustanawia normy postpowania wobec dzieci, zawiera wic peny katalog praw dziecka:

Prawa i wolnoci osobiste:

 • prawo do ycia i rozwoju- doroli maj obowizek zapewnienia dziecku jak najlepszych warunkw do ycia i rozwoju,
 • prawo do identycznoci- znaczy to tyle, i doroli powinni dziecko szanowa, dawa mu wolno. Dziecko ma te prawo do godnoci i nietykalnoci osobistej,
 • prawo do swobody myli, sumienia i wyznania,
 • kade dziecko moe swobodnie wyraa swoje myli, wyznawa dowoln religi i postpowa zgodnie ze swoim sumieniem,
 • prawo do wyraania wasnych pogldw i wystpowania w sprawach dotyczcych dziecka, w postpowaniu administracyjnym i sdowym,to oznacza, e przedstawiciele organw administracyjno- sdowych maj obowizek wysucha dziecko w sprawach, ktre go dotycz,
 • prawo do wolnoci od przemocy fizycznej i psychicznej, wyzysku, naduy seksualnych i wszelkiego okruciestwa- nikt nie ma prawa znca si nad dzieckiem fizycznie i psychicznie a take go ponia,

Prawa socjalne:

 • prawo do ochrony zdrowia-doroli maj obowizek dba o zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego- doroli w tym personel przedszkola maj obowizek organizowa zajcia tak, aby w ich trakcie znalaz si czas wolny zwizany z decyzjami dziecka jak go wykorzysta. Istotne jest take aby przedszkolak mg wypocz.

Prawa kulturalne:

 • prawo do korzystania z dbr kultury- dziecko powinno mie zapewniony dostp do kultury, ktra jest nieodcznym aspektem rozwoju,
 • prawo do informacji- dziecko ma prawo do poznawania i korzystania z nich, a zadaniem dorosego w tym przypadku jest selekcja informacji dostosowana do wieku i moliwoci intelektualnych dziecka,
 • prawo do znajomoci swoich praw- doroli nie maj prawa zataja przed dzieckiem informacji dotyczcych ich praw. Dzieci powinny mie ich wiadomo i umie z nich korzysta.

W procesie tworzenia systemu ochrony praw dziecka kierowano si rnymi zasadami i prawami, rwnie tymi, ktre s istotne w funkcjonowaniu placwek przedszkolnych zajmujcych si opiek i wychowaniem dziecka. S to:

 • Zasada dobra dziecka- wedug niej wszystkie dziaania podejmowane s w najlepiej pojtym interesie dziecka.
 • Zasada rwnoci- oznaczajca, e wszystkie dzieci, niezalenie od pci, koloru skry, narodowoci, maj by traktowane w sposb rwny wobec prawa. 

Komitet Ochrony Praw Dziecka- Zarzd Krajowy
ul. Flory 7, 00-586 Warszawa
tel.(22) 848 24 24, (22) 626 94 21, fax (22) 848 07 20
www.kopd.pl, e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy

Centrum Interwencyjne
ul. Hoa 27 A, 00-521 Warszawa
tel. (22) 626 94 19
fax (22) 745 71 80
www.kopd.pl, e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy ,
 
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Grze
ul. Piaskowa 9e, 65-204 Zielona Gra
tel./fax (68) 324 49 00
www.kopd.pl,
e-mail:
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy
 
Oglnopolskie Forum na Rzecz Praw Dziecka
ul. Brodziskiego 8, 30-506 Krakw
tel./fax (12) 642 12 30
www.fpd.free.ngo.pl
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy
 
Towarzystwo Ochrony Praw i Godnoci Dziecka „Wyspa"
ul. Omakowskiej 1, 41-500 Chorzw
tel./fax (48) 241 84 56
www.wyspa.chorzow-online.pl
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy
 
Telefon zaufania dla osb doznajcych przemocy domowej
tel. (68) 325 08 63 - czynny ca dob