precio cialis generico Szkoa Podstawowa w Podmoklach Maych Szkoa Podstawowa w Podmoklach Maych - Nasz patron

Czwartek 9 Lipca 2020
Imieniny: Weronika, Hieronim, Zenon

   

Aktualnoci i ogoszenia

Menu
Strona gwna
Aktualnoci i ogoszenia
Podmokle Mae
Zesp dzi
Historia szkoy
Nasz patron
Izba Pamici
Organy zespou
Prawo i dokumenty zespou
Szkoa partnerska
Zajcia pozalekcyjne i koa zainteresowa
Szkolne wiadomoci
Dotacje na projekty rozwojowe
75-lecie szkoy
Galeria 2003/04
Publikacje uczniw
Przyjaciele szkoy
Tak o nas pisz !!!
Przydatne linki
Podmoklaski Instytut Naukowy
Kontakt
Stowarzyszenie Przyjani Podmoklom
Program Operacyjny Kapita Ludzki
Program Rozwoju Obszarw Wiejskich
Z Maej Szkoy w Wielki wiat
Szkoa w ruchu
Szkoa wsppracy
Wane dokumenty, rekrutacja

Przedszkole 
Rekrutacja 
Prawa dziecka

Szkoa w ruchu

Szkoa wsppracy

Podmoklaski Instytut Naukowy

plakat 120.jpg - 12.95 KB

Galeria 2004/05/06/07

Szkoa partnerska


im. Rosy Luxemburg
w Neuruppin

Dotacje na projekty

msws_m.jpg - 3.00 KB
.
 
logoprow.jpg - 4,92 KB
 
Recykling


Konkurs Grantowy

Galeria


Kalendarz
Lipiec 2020
P W C P S N
29301 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Pogoda
Dane niedostepne

 

 

 


    - Strona gwna arrow Nasz patron

Nasz patron PDF Drukuj Email

Dnia 5 kwietnia 2004 roku Rada Miejska w Babimocie podja uchwa Nr XII/72/04 w sprawie nadania imienia Franciszka Sarnowskiego Szkole Podstawowej w Podmoklach Maych. Uroczyste nadanie imienia odbdzie si w czerwcu 2004 roku w trakcie obchodw 75-lecia powstania szkoy.

FRANCISZEK SARNOWSKI
nauczyciel, harcerz, muzyk i dziaacz spod znaku Roda

Image Franciszek Sarnowski - urodzi si 4 padziernika 1911 roku we wsi Skajboty na Warmii (pis. or.: Skaibotten, Kreis Allenstein), w patriotycznej rodzinie znanej z uporczywej walki o zachowanie polskoci. Tam ojciec jego, take Franciszek i matka Barbara z domu Krebs prowadzili wasne, dobrze zorganizowane gospodarstwo rolne. Doczekali si siedmiorga dzieci, crki Barbary i szeciu synw: Jana, Franciszka, Jzefa Ottona, Augusta i Leona. W rodzinie Sarnowskich panowaa atmosfera szacunku dla mowy ojczystej, kultury i polskich obyczajw ludowych. W tym czasie Prusy Wschodnie administracyjnie naleay do Niemiec, a ludnoci warmiskiej i mazurskiej automatycznie przypisano obywatelstwo niemieckie.
Wiele modych osb ze Skajbot wyjedao do szk rednich w Polsce na dalsz nauk. Franciszek Sarnowski od chopicych lat myla o pracy wychowawczej, a by nieprzecitnie zdolny i bardzo muzykalny. Postanowi zosta nauczycielem. W tym te celu zapisa si i pojecha do Seminarium Nauczycielskiego w Rogonie Wielkopolskim, zasuonej uczelni, ktra wyksztacia wielu cenionych pedagogw dla szkolnictwa polskiego w Niemczech. Po uzyskaniu dyplomu nauczycielskiego zosta skierowany przez Zwizek Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech do pracy w Podmoklach Wielkich.
W dniu 31 grudnia 1928r. po wieloletnich walkach dyplomatycznych i parlamentarnych przywdcw polskiej mniejszoci narodowej w Niemczech (szczeglnie posa do parlamentu pruskiego Jana Baczewskiego) z rzdem pruskim, uchwalona zostaa przez prusk Rad Ministrw ordynacja szkolna dotyczca "uregulowania szkolnictwa dla mniejszoci polskiej w Prusach". 21 lutego 1929r. ukazay si rozporzdzenia wykonawcze. Dziaacze Zwizku Polskich Towarzystw Szkolnych z wielkim zapaem i powiceniem przystpili do organizowania polskich szk, ktre przez nastpne lata byy prawdziw ostoj polskoci.
Polsk szko w Podmoklach Wielkich wywalczya sobie patriotyczna ludno w 1929 roku. Wzruszajca uroczysto otwarcia nastpia 25 czerwca tego roku. Przy organizowaniu szkoy niema rol odegra emisariusz Zwizku Polskich Towarzystw Szkolnych, Augustyn Wagner, a take mieszkacy wioski: Stanisaw Trocholepszy, Franciszek Weimann i Franciszek Taberski, ktry odda cz wasnego domu na pomieszczenia szkolne. Pierwszym jej kierownikiem zosta Stanisaw Knak. W 1935r. szkoa liczya 35 uczniw. W tym samym czasie w niemieckiej szkole renegata Wusowskiego byo tylko siedmioro dzieci! Nie mg on przebole tej poraki. Sta si wtedy szpiclem i donosicielem niemieckiego inspektora szkolnego Strukata w Kargowej. Szkoa polska utrzymaa si nadal na tym samym poziomie, a do wybuchu wojny. Dua w tym zasuga Franciszka Sarnowskiego, ktry od 1 stycznia 1936r. zosta nastpc Stanisawa Knaka.
W tyme roku Franciszek Sarnowski poznaje Zofi Bijakowsk (ur. 24 listopada 1915r. w Jarogniewicach powiat Kocian), ktra po ukoczeniu szkoy prowadzonej przez Koo Wocianek Wielkopolskich w Poznaniu, zostaa wysana do pracy na teren pogranicza, po stronie niemieckiej, do polskich miejscowoci: Nowe Kramsko i Podmokle Wielkie. lub Zofii i Franciszka Sarnowskich odby si 26 marca 1937 roku w Kocianie.

Image

Image

Mody nauczyciel okaza si wszechstronnie uzdolniony, umiejcy zaskarbi sobie mio i szacunek caego rodowiska polskiego. By zdolnym organizatorem, przywdc i z prawdziwego zdarzenia dziaaczem polskich organizacji kulturalno - owiatowych. Organizowa ycie sportowe, tworzy druyny koszykwki dla dziewczt, jedzi z modzie do okolicznych wiosek na zawody sportowe, organizowa wycieczki krajoznawcze, czsto na stron polsk. Prowadzi interesujce zajcia wietlicowe, stworzy dziewczcy zesp mandolinistw i chopicy skrzypkw, reyserowa wystpy teatralne, by twrc wspaniaego chru z udziaem miejscowej ludnoci.

Image

Sta na czele Polskiego Towarzystwa Modziey, by autorem ciekawych referatw i odczytw historycznych, twrc harcerstwa polskiego w regionie babimojsko - midzyrzeckim i pierwszym hufcowym miejscowych druyn skautowych. Wiele czasu powica dziaalnoci w Zwizku Harcerstwa Polskiego. By take dziaaczem Zwizku Polakw w Niemczech w ktrym, po lubie z Zofi, kontynuowali dziaalno wsplnie.

Image

W codziennej, mudnej i odpowiedzialnej pracy pomagaa mu ona Zofia. Spotka j mona byo zarwno na prbie chru, jak i na zajciach sportowych czy wietlicowych. Czsto obydwoje przepisywali nuty i teksty pieni. Zofia take organizowaa oraz prowadzia kursy gotowania i gospodarstwa domowego dla dziewczt.
W okresie trzech kolejnych lat rodzina Sarnowskich powiksza si. W dniu 6 grudnia 1937 roku urodzi si syn Jerzy, a 13 padziernika 1938 roku drugi syn Lech. Crka Anna urodzia si 25 padziernika 1939 roku, ju po wybuchu II wojny wiatowej, w zwizku z tym ojciec Franciszek nie mia okazji pozna crki.

Image

Tak wszechstronna i owocna praca modego polskiego nauczyciela (przy dalszym udziale ony Zofii) budzia powszechny podziw, uznanie i wdziczno mieszkacw Podmokli, bya natomiast sol w oku dla wadz niemieckich. Wizytacje inspektora Strukata oraz listy anonimowe z pogrkami nie naleay do rzadkoci. Pracownik propagandy hitlerowskiej we Frankfurcie nad Odr, Schorger w tajnym memoriale "Polacy na Ziemi Lubuskiej i uycach przed 1939r." sporzdzonym dla wyszych wadz hitlerowskich w listopadzie 1938r. okreli Franciszka Sarnowskiego jako "fanatycznego i zrcznego bojownika o polsko".
Nadszed dzie 1 wrzenia 1939 roku, tragiczny dla wszystkich Polakw. W tym dniu o godzinie 8 rano, z rozkazu gestapo, miejscowi policjanci Horn i Priefer zabrali Franciszka Sarnowskiego ze szkoy. Przyprowadzili do miejsca zamieszkania na krtki czas poegnania si z rodzin, sami oczekiwali przed domem, nastpnie zabrali go i przewieli do wizienia w Kargowej. Po dwch tygodniach, wraz z siedemnastoma winiami (gestapo aresztowao 11 wrzenia 1939r. 17 osb z polskich rodzin podmoklaskich: Frckw, Hepplw, Konopnickich, Kaniw, Michalskich, Olejniczakw, Tomaszewskich, Taberskich, Trochelepszych, i Weimannw) przewieziono ich do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen w Oranienburgu. Oznaczony jako wizie nr 2432 Franciszek Sarnowski pracowa a do zupenego wyczerpania w pobliskich zakadach "Klinkier Werke".
W okresie bardzo surowej zimy 1939/40, pracowa w obozowym drelichu na 30-stopniowym mrozie przy ukadaniu dachwek, na nowym gmachu koszarowym.
11 stycznia 1940 roku zosta zabity kijami przez krwawego oprawc Gustawa Sorge i jego pomocnika.
W wietle powyszego faktu naley stwierdzi, e hitlerowskie suby obozowe posugujc si kamstwem z wyjtkow perfidi odnotowuj w dokumentacji obozowej jako przyczyn mierci "gryp" (oryginalny zapis: "Verstorben am 11.Januar 1940 um 17.30 Uhr im Konzentrationslager Sachsenhausen, Todesursache: Grippe. -/-").
Po urodzeniu crki Anny w padzierniku 1939r., Zofia Sarnowska doznaa bardzo serdecznej opieki ze strony niemieckiej akuszerki Neumann. Jej zawdzicza pomoc w zaatwianiu spraw urzdowych oraz przekazanie informacji Franciszkowi Sarnowskiemu o narodzinach crki Anny. Wkrtce Zofia Sarnowska nie majc rodkw do ycia sprzedaa meble i z trjk malekich dzieci pojechaa do Skajbot do rodziny ma. Tam otrzymaa wiadomo z obozu o mierci ma. Gestapo w Berlinie zezwolio na obejrzenie zwok ma w cigu 5 dni. Wraz z siostr ma Barbar natychmiast uday si do Berlina, a stamtd do obozu. M lea w prowizorycznej kostnicy, a cae ciao pokryte byo guzami i bliznami. Nietrudno wyobrazi sobie, co w takiej chwili przeywaa ona i matka, adne sowa nie zobrazuj tej tragedii.
Henryk Jaroszyk, nauczyciel z Dbrwki Wielkiej, ktry by w tym samym obozie co Sarnowski, po wojnie napisa do ony Sarnowskiego, Zofii:- "Pewnego dnia spotkaem Sarnowskiego. Na jego wymizerowanej twarzy jania radosny umiech. Dostaem wiadomo - powiedzia - urodzia mi si crka! Pogratulowaem mu serdecznie. Na drugi dzie dowiedziaem si, e nie yje".
Franciszek Sarnowski odda swoje ycie za polsk szko majc zaledwie 28 lat. Dla Polski powici wszystko, swoje skarby najwiksze: modzieczy zapa, talent, szczcie rodzinne i ycie. Dziki takim tylko nauczycielom i dziaaczom lud polski odcity od Macierzy i bezprawnie wczony do pastwa niemieckiego mg przetrwa lata zaborw i hitlerowskiego terroru, zachowujc w sercach nieskaon dum narodow. Urn z jego prochami zoono w Klebarku Wielkim na Warmii, w grobie matki. Uchwa Rady Pastwa z dnia 11 czerwca 1959r. odznaczony zosta pomiertnie Zotym Krzyem Zasugi. Ponadto w 1988r. Rada Pastwa odznaczya go pomiertnie Medalem Roda. Dla upamitnienia zasug nauczycielskich i harcerskich na Babimojszczynie imi i nazwisko jego widnieje na tablicach pamitkowych pomnikw, powiconych wielu dziaaczom niepodlegociowym Warmii i Mazur oraz ziemi babimojskiej. Staraniem miejscowego spoeczestwa i wczesnych wadz, pobudowany zosta w Podmoklach Maych Wiejski Dom Kultury, ktrego patronem zosta wybrany Franciszek Sarnowski. W podniosej i wzruszajcej uroczystoci otwarcia tego Domu, midzy innymi uczestniczyo dwoje yjcych dzieci patrona: crka Anna i syn Lech (piszcy te wspomnienia o ojcu).
Ze wzgldu na wspln lecz krtk dziaalno patriotyczn moich rodzicw, Zofii i Franciszka Sarnowskich, jestem zobowizany do wyjanienia w skrcie encyklopedycznym jak potoczyy si losy Zofii po mierci ma.
Po ptorarocznym pobycie w Skajbotach u rodziny ma, powrcia wraz z trjk maych dzieci do Mosiny i podja prac. Cigle szykanowana za przyznawanie si do polskoci, zostaa aresztowana 3 lutego 1943r. i osadzona w gestapo w Poznaniu. Po 7 miesicach zostaa przewieziona do obozu w abikowie gdzie otrzymaa wiadomo o mierci najstarszego syna -Jurka (zm. 22.12.1943r.). Po kolejnych 5 miesicach zostaa przewieziona do obozu w Ravensbrck i oznaczona obozowym numerem 29654. Tam przebywaa do koca wojny i po jej zakoczeniu wrcia do dwjki ocalaych dzieci, Anny i Lecha. W 1949r. wysza ponownie za m za Jana Gocinnego. Z tego zwizku urodzili si: crka Magorzata i synowie Krzysztof i Wojciech. Po mierci ma Jana, Zofia Gocinna (Sarnowska z domu Bijakowska) przeprowadzia si z Mosiny do Czempinia. Po kolejnych 16 latach zamieszkiwania ostatecznie zamieszkaa w Kocianie. Bya osob bardzo ywotn, zorganizowan i spoecznikiem. Od modych lat naleaa do harcerstwa. Po powrocie do Kociana bya czonkiem Harcerzy Starszych Seniorw. Miaa uprawnienia inwalidy wojennego - kombatanta. Uchwa Rady Pastwa Zofia Gocinna zostaa odznaczona Medalem Roda oraz Krzyem Owicimskim.
Zofia Gocinna zmara 3 stycznia 2003 r. w Kocianie, ya 87 lat. Pochowana zostaa na cmentarzu parafialnym w Mosinie .
Bya dla nas wzorow Matk i Wielk Polk.

Mosina, 3 kwietnia 2004r.

Opracowa:
Lech Sarnowski
(syn Zofii i Franciszka)