środa 24 Lipca 2024
Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga

   

Aktualności i ogłoszenia

Menu
Strona główna
Aktualności i ogłoszenia
Podmokle Małe
Zespół dziś
Historia szkoły
Nasz patron
Izba Pamięci
Organy zespołu
Prawo i dokumenty zespołu
Szkoła partnerska
Zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań
Szkolne wiadomości
Dotacje na projekty rozwojowe
75-lecie szkoły
Galeria 2003/04
Publikacje uczniów
Przyjaciele szkoły
Tak o nas piszą !!!
Przydatne linki
Podmoklański Instytut Naukowy
Kontakt
Stowarzyszenie Przyjaźni Podmoklom
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Z Małej Szkoły w Wielki Świat
Szkoła w ruchu
Szkoła współpracy
Ważne dokumenty, rekrutacja

Przedszkole 
Rekrutacja 
Prawa dziecka

Szkoła w ruchu

Szkoła współpracy

Podmoklański Instytut Naukowy

plakat 120.jpg - 12.95 KB

Galeria 2004/05/06/07

Szkoła partnerska


im. Rosy Luxemburg
w Neuruppin

Dotacje na projekty

msws_m.jpg - 3.00 KB
.
 
logoprow.jpg - 4,92 KB
 
Recykling


Konkurs Grantowy

Galeria


Kalendarz
Lipiec 2024
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Pogoda
Dane niedostepne

 

 

 


    - Strona główna

Recykling- Konkurs Grantowy PDF Drukuj Email

W styczniu 2007 r. Zespół Edukacyjnyw Podmoklach Małych przystąpił do Konkursu Grantowego edycji 2006/07 organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia z siedzibą w Warszawie. Celem konkursu było zainicjowanie działań edukacyjnych wspierających gospodarkę odpadami, w tym szczególnie selektywną zbiórkę i recykling, uwzględniających lokalne potrzeby w tym zakresie. Zadaniem konkursowym było natomiast zaplanowanie i rozpoczęcie w roku szkolnym 2006/07 realizacji programów zgodnych z celami konkursu.
W lutym 2007 roku odbyło się posiedzenie Jury Konkursu Grantowego. Spośród nadesłanych 319 wniosków wyłoniono 20 programów, którym zostało przyznane dofinansowanie w wysokości po 5000 zł. Wśród laureatów konkursu znalazł się też projekt opracowany przez Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych zatytułowany „Odpady segregujesz, wioskę czystą zyskujesz”. Koordynatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia, a granty ufundował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach realizacji projektu są podejmowane różne działania mające na celu:
- wprowadzenie stałej i selektywnej zbiórki odpadów w szkole i gospodarstwach domowych oraz zmianę postawy mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami,
- edukację w zakresie gospodarki odpadami przez bezpośrednią akcję informacyjną i edukacyjną skierowaną do mieszkańców wiosek, artykuły w lokalnej prasie, udostępnianie materiałów informacyjnych na stronie internetowej szkoły, wydanie folderu,
- praktyczną naukę prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów,
- promowanie i wspieranie proekologicznych zachowań wśród dzieci i młodzieży,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci.
Program jest realizowany rozwijany i kontynuowany we współpracy z Urzędem Miejskim w Babimoście, Nadleśnictwem Babimost, oraz Przedsiębiorstwem Usługowo- Wdrożeniowym „EKO- BUD”, które zajmuje się wywozem odpadów komunalnych, recyklingiem oraz działalnością edukacyjną. Projekt będzie wdrażany w oparciu o Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Babimost na lata 2004- 2011oraz innowację pedagogiczną– Program Edukacji Ekologicznej w Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych.
Pierwsze działania związane z projektem „Odpady segregujesz, wioskę czystą zyskujesz” rozpoczęły się w marcu 2007r.
W Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych odbyło się spotkanie z uczniami, na którym dyskutowano na temat problemów z odpadami we współczesnym świecie oraz w naszej wsi i gminie. Uczestnicy dowiedzieli się o konieczności segregowania śmieci i znaczeniu recyklingu dla oszczędzania zasobów przyrody, oraz zachowania i ochrony środowiska naturalnego na Ziemi. Następnie odbyła się projekcja filmu przedstawiającego uczniom proces segregacji i przygotowania odpadów do recyklingu w zakładach należących do przedsiębiorstwa „EKO- BUD”.
 
Image 
 
Na zakończenie spotkania przedstawione i przypomniane zostały „kolory recyklingu”. Uczniowie otrzymali worki w różnych kolorach, które trzeba było zapełnić odpowiednimi surowcami wtórnymi i przynieść pełne do szkoły za kilka dni. Dokładnie zapoznano się ze śmieciami, jakie można zbierać do poszczególnych worków i poinformowano uczniów, czego nie można w nich umieszczać.
 
Image 
 
21 marca odbył się szkolny konkurs na najciekawszy strój wykonany z odpadów. Uczniowie wszystkich klas przygotowali bardzo pomysłowe i oryginalne przebrania z takich materiałów jak: papier, tektura, gazety, puszki, butelki, plastikowe opakowania i inne odpady. Komisja złożona z nauczycieli szkoły miała bardzo trudne zadanie polegające na wybraniu najciekawszych strojów z każdej klasy, które zostały nagrodzone.
 
Image
 
Image
 
 
 
Zakończeniem konkursu był „Marsz ekologiczny”. Uczniowie razem z nauczycielami przemaszerowali w swoich strojach do Podmokli Wielkich. Niesiono przy tym hasła ekologiczne i zachęcające mieszkańców do segregacji odpadów. Na miejscu było też spotkanie z przedszkolakami, które maszerowały z plastikowymi butelkami przeznaczonymi do recyklingu. Marsz wzbudził ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców wsi, a po powrocie do szkoły nagrodzone stroje umieszczone zostały na wystawie.
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
5 marca uczniowie przynieśli do szkoły zapełnione posegregowanymi odpadami kolorowe worki. Było to połączone z pokazem samochodu służącego do wywozu odpadów z terenu gminy Babimost. Pracownicy firmy „EKO-BUD” zaprezentowali dzieciom sprzęt i jego praktyczne działanie. Bardzo chętnie odpowiadali też na zadawane pytania związane z wywozem śmieci i segregacją odpadów.
 
Image 
 
Kolejnym punktem programu były wycieczki do oczyszczalni ścieków w Babimoście i przedsiębiorstwa zajmującego się segregacją i recyklingiem odpadów komunalnych. Uczniowie poznali proces technologiczny oczyszczania ścieków oraz segregację odpadów.
 
Image
 
Image
 
Image
 
Na warsztatach plastycznych uczniowie różnymi technikami plastycznymi wykonywali prace plastyczne związane z tematyką projektu. Większość z nich swoimi ciekawymi hasłami zachęcała do segregacji odpadów i ochrony środowiska. Uwieńczeniem warsztatów było wykonanie wystawy, ocena oraz wręczenie nagród zwycięzcom najciekawszych prac.
 
Image
 
27 kwietnia odbył się w Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych Gminny Konkurs Ekologiczny, do którego zaproszeni zostali uczniowie ze szkół podstawowych w Babimoście oraz w Nowym Kramsku. Każdą ze szkół gminy reprezentowały dwie trzyosobowe drużyny: po jednym uczniu z klasy I, II i III i po jednym przedstawicielu z klasy IV, V i VI.
 
Image
 
Po przywitaniu gości i wyborze jury rozpoczęła się rywalizacja między drużynami w pięciu etapach konkursowych. Na początku uczestnicy odpowiadali na pięć pytań testowych dotyczących wiedzy ekologicznej, a później każda z drużyn losowała jedno pytanie, na które trzeba było udzielić wyczerpującej odpowiedzi. Walka była bardzo wyrównana, a uczniowie wykazali się dużą wiedzą w dziedzinie ekologii i ochrony przyrody.
Trzeci etap konkursu polegał na popisaniu się widzą dotyczącą praktycznej umiejętności segregowania odpadów. Uczestnicy mieli za zadanie umieścić przedstawione im odpady w odpowiednich kontenerach.
Podczas trwania konkursu publiczność składająca się z uczniów szkoły Podmoklach kibicowała uczestnikom, a także brała w nim czynny udział.
Po krótkiej przerwie na poczęstunek przystąpiono do dalszych zmagań konkursowych. Następne zadanie polegało rozwiązywaniu przez uczniów zagadek przyrodniczych, a później uczniowie rozpoznawali zwierzęta chronione w Polsce.
Bardzo wyrównana walka i duża wiedza uczestników spowodowała konieczność przeprowadzenia dogrywki wśród młodszych uczniów. Po zakończeniu części konkursowej uczniowie ze szkoły w Podmoklach wystąpili z przedstawieniem teatralnym pod tytułem ”Pogawędki na wysypisku śmieci”.
 
Image
 
Image
 
Konkurs zakończył się uroczystym wręczeniem nagród i dyplomów, a wszyscy uczestnicy i publiczność oprócz dobrej zabawy wynieśli z niego wiele cennej wiedzy ekologicznej.

 
Image