środa 5 Sierpnia 2020
Imieniny: Oswald, Emil, Maria

   

Aktualności i ogłoszenia

Menu
Strona główna
Aktualności i ogłoszenia
Podmokle Małe
Zespół dziś
Historia szkoły
Nasz patron
Izba Pamięci
Organy zespołu
Prawo i dokumenty zespołu
Szkoła partnerska
Zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań
Szkolne wiadomości
Dotacje na projekty rozwojowe
75-lecie szkoły
Galeria 2003/04
Publikacje uczniów
Przyjaciele szkoły
Tak o nas piszą !!!
Przydatne linki
Podmoklański Instytut Naukowy
Kontakt
Stowarzyszenie Przyjaźni Podmoklom
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Z Małej Szkoły w Wielki Świat
Szkoła w ruchu
Szkoła współpracy
Ważne dokumenty, rekrutacja

Przedszkole 
Rekrutacja 
Prawa dziecka

Szkoła w ruchu

Szkoła współpracy

Podmoklański Instytut Naukowy

plakat 120.jpg - 12.95 KB

Galeria 2004/05/06/07

Szkoła partnerska


im. Rosy Luxemburg
w Neuruppin

Dotacje na projekty

msws_m.jpg - 3.00 KB
.
 
logoprow.jpg - 4,92 KB
 
Recykling


Konkurs Grantowy

Galeria


Kalendarz
Sierpień 2020
P W Ś C P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Pogoda
Dane niedostepne

 

 

 


    - Strona główna arrow Program Operacyjny Kapitał Ludzki arrow 9.5 Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu

Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu mieszkańców Podmokli PDF Drukuj Email

Latem br. Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu „Przyjaźni Podmoklom” złożyło wniosek o dofinansowanie projektu „Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu mieszkańców Podmokli”  z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX, działanie 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Szkoła jest instytucją otwartą, posiada Centrum Kształcenia i dysponuje warunkami do przeprowadzenia szkoleń. Projekt jest oddolną inicjatywą mającą na celu zaspokojenie potrzeb szkoleniowych mieszkańców naszej Gminy.
Celem ogólnym projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych 18 osób poprzez nabycie nowych uprawnień w zakresie operatorów wózków jezdniowych, 20 osób ukończyło podstawowy kurs komputerowy oraz 15 osób podniosło swoje kwalifikacje językowe. Wszystkie te osoby zamieszkują tereny wiejskie w Gminie Babimost. Zespół Edukacyjny w przeszłości prowadził kursy dla ludności m. innymi komputerowe, branżowe rolnicze.
Problemem występującym w lokalnej społeczności są niskie kwalifikacje specjalistyczne tej grupy zawodowej, a co za tym idzie ograniczona możliwość awansu zawodowego, a w przypadku rolników szanse na uzyskanie zatrudnienia w zakładach pracy. Celami szczegółowymi projektu były:
- podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursie z zakresu operatora wózków jezdniowych,
- podniesienie umiejętności informatycznych poprzez udział w kursie komputerowym,
- podniesienie znajomości j. angielskiego,
- zwiększenie mobilności mieszkańców wsi,
- wzrost szansy na otrzymanie stałej pracy w zakładach pracy,
- umożliwienie awansu zawodowego pracownika,
- stworzenie warunków oraz lepszego dostępu do uzyskania niezbędnych kwalifikacji zawodowych.
Cele te zostały osiągnięte, poprzez zrealizowanie kursów zakończonych egzaminem oraz wydaniem odpowiednich zaświadczeń. Projekt był zgodny z PO KL, pkt. 1.4 Inwestycje w kapitał ludzki: system edukacji (kształcenia i szkolenia) oraz 4 celem strategicznym POKL: upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy.
Wśród grupy docelowej wszyscy byli mieszkańcami terenów wiejskich tj. wiosek i miasta do 25 tyś mieszkańców.
Grupa docelowa była zgodna ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.

W ramach projektu przeprowadzono:

1. Kurs operatora wózka widłowego realizowany był zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakończył się egzaminem dozorowym potwierdzającym posiadaną wiedzę oraz wydaniem międzynarodowego certyfikatu.  W kursie wzięło udział 18 osób (kobiety i mężczyźni), które wcześniej wyraziły chęć udziału w szkoleniu. Zajęcia odbywały się w weekendy, prowadził je Zakład Doskonalenia Zawodowego z Wolsztyna. Zajęcia praktyczne przeprowadzono w Wolsztynie w siedzibie ZDZ.

2. Kurs obsługi komputera- program szkolenia obejmował łącznie dla dwóch grup 80 godz. zajęć. Kurs zakończył się egzaminem potwierdzającym nabytą wiedzę oraz wydaniem zaświadczeń. W kursie wzięło udział 20 osób, które wyraziły chęć udziału w szkoleniu. Zajęcia odbywały się w weekendy w Centrum Kształcenia w Podmoklach Małych. Kurs umożliwił poznanie podstawowych programów komputerowych, możliwości zastosowania komputera w gospodarstwie domowym i pracy oraz przygotował słuchaczy do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym i internecie.
 
3. Kurs nauki j. angielskiego- zajęcia skupiały się na zagadnieniach związanych podstawami językowymi oraz użyciem języka w potocznych rozmowach. Kurs prowadzony był w oparciu o praktyczną metodę komunikacyjną, w ramach której ćwiczone były umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, czytania, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych.
Warsztaty trwały łącznie 100 godz. Wszyscy uczestnicy po zdaniu egzaminu sprawdzającego otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu. Podczas wszystkich kursów uczestnikom zapewniony został posiłek i materiały szkoleniowe opatrzone logotypami.
W projekcie w ramach cross-financingu  zakupiono komputer przenośny oraz projektora multimedialny. Są to niezbędne zakupy, które pomogą w zarządzaniu projektem oraz w przeprowadzeniu kursów na odpowiednim poziomie. Sprzęt zostanie wykorzystany w przyszłości do realizacji innych szkoleń i kursów.

Zespół Edukacyjny od 2003 roku prężnie działa na rzecz mieszkańców organizując różne kursy i szkolenia. W tym czasie brał czynny udział w życiu lokalnej społeczności i Lokalnej Grupy Działania Region Kozła. Ze środków LGD Leader+ realizowano szkolenia dla rolników „Kurs komputerowy dla mieszkańców wsi" oraz „Kurs pozyskiwania środków dla gospodarstw rolnych". Celem tych projektów był wzrost kwalifikacji ludności wiejskiej. Przeszkolono ponad 50 rolników, wartość tych projektów wyniosła ponad 15 tys. PLN. W obu projektach zostały osiągnięte zamierzone rezultaty. Szkolenia teoretyczne prowadzono w budynku szkoły w Centrum Kształcenia w Podmoklach Małych, w którym znajduje się sala szkoleniowa, komputerowa z dostępem do Internetu. Centrum powstało ze środków EFS w 2008 roku i jest wyposażone w 11 stanowisk komputerowych oraz niezbędne oprogramowanie. W budynku znajduje sie również niezbędne zaplecze socjalne. Zespół Edukacyjny wraz z partnerem- Stowarzyszeniem Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu „Przyjaźni Podmoklom" niejednokrotnie organizowało kursy i szkolenia dla mieszkańców wiosek. Wspólnie realizowało projekty ze środków unijnych jak i krajowych. Ponadto szkoła dysponuje niezbędnym wyposażeniem biurowym (kopiarka, fax, telefon itp.) oraz kadrą gwarantującą realizację i sukces projektów.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image