Szkoła Podstawowa


Szkoła Podstawowa mieści się od 1998 roku w nowym budynku. Przestronne korytarze, jasne sale lekcyjne, świetlica i zaplecze kuchenne, oraz sala gimnastyczna i inne niezbędne pomieszczenia stwarzają doskonałe warunki do nauki i pracy.

Uczą się tutaj dzieci w klasach od pierwszej do szóstej z Podmokli Małych, Podmokli Wielkich i Lasek.
W naszym Zespole uczą:

Elżbieta Ryczek - dyrektor szkoły, nauczanie zintegrowane,
Gabriela Świerkowska - nauczanie zintegrowane, gimnastyka korekcyjna
Halina Świtała - nauczanie zintegrowane, muzyka, wychowanie do życia w rodzinie,
Emilia Owczarek - język polski,
Małgorzata Radna - historia, nauczanie zintegrowane, 
Bożena Mruk - matematyka, przyroda,
Ewa Kuczyńska  - język angielski,
Michał Brzóska - język niemiecki,
Ewa Heyduk - religia, informatyka,
Waldemar Dybaś - wychowanie fizyczne,
Justyna Ambroży- Woźniak - logopedia.

Pracownicy szkoły:
Maria Białas, Maria Woźna, Robert Wojciechowski.

Nauczyciele i uczniowie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki szkolnej, która czynna jest 5 godzin tygodniowo. Wypożyczaniem książek oraz dbaniem o księgozbiór zajmuje się Gabriela Świerkowska. W budynku szkoły znajduje się również biblioteka wiejska czynna popołudniami.


Sala komputerowa wyposażona w 10 stanowisk komputerowych i  stałe łącze do Internetu. Służy ona uczniom, nauczycielom, a także jest raz w tygodniu udostępniana mieszkańcom wsi. Działa tu także kółko informatyczne prowadzone przez Panią Ewę Heyduk. Uczniowie klas starszych na zajęciach tych doskonalą umiejętności posługiwania się różnymi programami, ćwiczą poruszanie się w Internecie, oraz poszerzają swoją wiedzę. Biorą również udział w konkursach.

Od dziesięciu lat działa w szkole sklepik uczniowski. Uczniowie klas starszych pod opieką Bożeny Mruk prowadzą w nim sprzedaż artykułów papierniczych i spożywczych. Zyski wypracowane przez sklepik przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek i imprez szkolnych. Uczniowie natomiast zapoznają się z podstawami przedsiębiorczości oraz stosują w praktyce umiejętności matematyczne i informatyczne prowadząc dokumentację sklepiku między innymi przy pomocy komputera.
Samorządem uczniowskim działającym w naszej szkole opiekuje się Małgorzata Radna.
Skład Samorządu:

  • Adam Knobel - przewodniczący,
  • Sara Gierszewska - zastępca,
  • Adam Śledź - sekretarz,
  • Sandra Wołek - skarbnik.

Samorząd Uczniowski jest bardzo prężny i aktywny (np. organizuje zabawy i dyskoteki).
W szkole prowadzone są też zajęcia pozalekcyjne takie jak: kółko taneczne, kółko muzyczne, szkolne koło sportowe i gimnastyka korekcyjna, szachy, nauka gry na instrumentach ludowych. Kółko taneczne to 16 dziewcząt z klas 2 - 6, które uczą się kroków tanecznych i występują uświetniając różne uroczystości szkolne i pozaszkolne. Na zajęcia kółka muzycznego uczęszczają uczennice klasy piątej i grają na fletach i dzwonkach chromatycznych piosenki ludowe naszego regionu. One również występują ze swoim repertuarem w szkole i poza nią. Zajęcia z tymi grupami prowadzi Halina Świtała i Gabriela Świerkowska.


W szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia z unihokeja. Prowadzi je Marek Przygocki.

 

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej, prowadzone przez Waldemara Dybasia odbywają się raz w tygodniu, w dwóch grupach: 17 i 16 osobowej. Uczestnicy wykonując ćwiczenia na zajęciach, a później w domu korygują wady postawy.