Szkoła Partnerska

Image W dniu 1.10.2005 została podpisana umowa o partnerstwie pomiędzy Zespołem Edukacyjnym - Szkołą Podstawową w Podmoklach Małych, a Szkołą Podstawową im. Rosy Luxemburg w Neuruppin partnerskiego miasta Babimostu. Głównym założeniem porozumienia jest wzajemne poznanie się oraz uczenie się zrozumienia i tolerancji we wspólnym europejskim domu.
Niełatwo jest znaleźć szkołę partnerską dla niewielkiej szkoły wiejskiej. Nasze poszukiwania rozpoczęliśmy ponad rok temu od szkół znajdujących się w partnerskim mieście Neuruppin. Drogą elektroniczną wysyłaliśmy informacje do wszystkich szkół, z zaproszeniem do współpracy. Odpowiedź otrzymaliśmy z dwóch szkół, a jedna z nich była szczególnie interesująca, była to szkoła Rosa Luxemburg z Neuruppin. Uczniów i nauczycieli szczególnie zainteresowała nasza strona internetowa i postanowili poznać nas bliżej.
Po pierwszych e-mailowych kontaktach wiosną bieżącego roku przyjechała do nas delegacja ze szkoły w Neuruppin. Nasza placówka bardzo się gościom spodobała i wywarła na nich duże wrażenie. Stwierdzili, że takich szkół wiejskich u nich jest niewiele i że jesteśmy dla nich odpowiednim partnerem do współpracy. Po wspólnych rozmowach nakreślono ramowy projekt naszego partnerstwa. O naszych staraniach zostali powiadomieni rodzice uczniów. Projekt bardzo im się spodobał i dostaliśmy zapewnienie, że będą nas wspierać.
Po tych wydarzeniach nastąpiło duże ożywienie w kontaktach międzyszkolnych. Uczniowie wykorzystując internet rozpoczęli korespondencje, zawiązały się pierwsze znajomości. Przesyłano zarówno wiadomości jak i zdjęcia z życia szkoły. Korespondencja odbywa się w języku niemieckim, co jest dla naszych uczniów dużym bodźcem do jego pilniejszej nauki. Wszystkim bardzo pomaga pani Katarzyna Szarańska-Buda, która jest nauczycielką języka niemieckiego.
We wrześniu bieżącego roku do Babimostu przyjechała oficjalna delegacja z Neuruppin z burmistrzem Jens- Peter Golde, jego zastępcą i pracownikiem odpowiedzialnym za współpracę, oświatę i kulturę oraz nauczycielem z zaprzyjaźnionej szkoły - panem Matthiasem Kamnik. Wszyscy odwiedzili naszą szkołę oraz przekazali materiały o szkole w Neuruppin, kasetę z nagraniami dzieci, zdjęcia i różne foldery.
Image
W szkole uczy się 230 uczniów. Grono pedagogiczne liczy sobie 15 nauczycieli. Szkoła mieści się w dużym, ładnym i wyremontowanym budynku. Klasy i pracownie są bardzo ładne i dobrze wyposażone. Zaproponowano nam, aby w dniu 01 października, w dniu podpisywania rozszerzenia umowy o partnerstwie pomiędzy Babimostem i Neuruppin, zostało podpisane Porozumienie o partnerstwie pomiędzy Szkołą Podstawową im. Rosy Luxemburg w Neuruppin, a Zespołem Edukacyjnym - Szkołą Podstawową im Franciszka Sarnowskiego w Podmoklach Małych.

Image

Image

Image

Doprowadzenie do podpisania umowy było długotrwałe i pracochłonne, ale satysfakcja jest tym większa, że sami do tego doprowadziliśmy. Przed nami kolejne wyzwania, wiosną przyszłego roku grupa naszych uczniów w ramach wymiany młodzieży pojedzie do swoich kolegów w Neuruppin. My będziemy gościć młodzież z Niemiec. Musimy zadbać o to, żeby ich pobyt był atrakcyjny i pełen pozytywnych wrażeń. To korzystnie wpłynie na nasze dalsze kontakty i zacieśnienie współpracy. W międzyczasie nastąpi bliższe poznanie nauczycieli.
Sfinalizowanie naszych zamierzeń będzie wymagało wielu starań, ale wszyscy patrzymy w przyszłość z optymizmem, ponieważ naszym wspólnym domem jest zjednoczona Europa.

Galeria zdjęć...