Organy zespołu


STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU EDUKACYJNEGO
W PODMOKLACH MAŁYCH


ORGAN NAZORUJĄCY
Lubuskie Kuratorium Oświaty, Delegatura w Zielonej Górze


ORGAN PROWADZĄCY
Gmina Babimost


DYREKTOR I RADA PEDAGOGICZNA
Szkoła Podstawowa w Podmoklach Małych


RADA RODZICÓW
przy Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych
i Przedszkolu Publicznym w Podmoklach Wielkich


SAMORZĄD SZKOLNY
uczniowie klas II-VI SP w Podmoklach Małych


SAMORZĄD KLASOWY
w każdej klasie SP w Podmoklach Małych