Konferencja Podsumowująca Projekt
Image
Konferencja Podsumowująca Projekt „Tropiciele: polsko- niemieckie seminarium dla nauczycieli i uczniów z partnerskich szkół” odbyła się w dniu 10.05.2014r.w szkole w Podmoklach Małych.
Image
W konferencji udział wzięli Burmistrz Babimostu Bernard Radny, zastępca Burmistrza Zbigniew Woziński, sekretarz Urzędu Sylwia Panaś, przewodniczący Rady Miejskiej w Babimoście Henryk Paciejewski, radni Rady Miejskiej, Dyrektor ZE w Nowym Kramsku Maria Waligóra, nauczyciele z naszej szkoły , ze szkoły partnerskiej w Neuruppin , rodzice, uczniowie.
Image

Image
Na konferencji dyrektor Elżbieta Ryczek podsumowała projekt wymiany. Głos zabrał również koordynator wymiany ze strony niemieckiej Matthias Kamnick, który serdecznie podziękował za wspaniały tydzień pobytu dzieci niemieckich w Polsce.
Image
W przyszłym roku będziemy obchodzili jubileusz współpracy i wymiany uczniów. W dalszej części konferencji E. Ryczek przedstawiła osiągnięcia szkoły i zrealizowane projekty, których nasza placówka zrealizowała ponad 40. Przedstawione prezentacje multimedialne pokazały przebieg projektu , innowacje pedagogiczne oraz osiągnięcia zdobyte przez szkołę: liczne certyfikaty i tytuły. Na koniec głos zabrał pan Stanisław Wieczorek, pochwalił dotychczasowe dokonania szkoły zwracając uwagę na dotychczasowy kierunek nauczania i różnorodnej działalności szkoły.
Image
Konferencję podsumował Burmistrz Babimostu Bernard Radny, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że od wielu lat obserwuje rozwój tej szkoły, która obecnie uznawana jest za jedną z najlepszych szkół w województwie.
Image
Szczególnie za innowacyjne uznaje nauczanie metodą projektu edukacyjnego oraz skuteczne pozyskiwanie środków finansowych na wyposażenie i rozwój placówki. Konferencja zakończyła projekt wymiany nauczycieli i uczniów z partnerskich szkół.
Image

Image

Image